Ontruimingsalarm- en omroepsysteem in één!

SIE-VA 600 is een ontruimingsalarm- (OAS) en omroepsysteem in één. Dit betekent dat in geval van nood SIE-VA 600 duidelijk gesproken boodschappen laat horen die eenduidig aangeven waarom het alarm afgaat en wat mensen moeten doen.

Eenvoudig uitbreiden

Dit nieuwe OAS systeem verschilt op een paar essentiële onderdelen van andere OAS systemen. Traditionele systemen maken gebruik van steekleidingen met Functiebehoud (FB) bekabeling. Het aantal luidsprekers wat aangesloten kan worden op een steekleiding is beperkt tot 25 en uitbreidingen kunnen moeilijk zijn te realiseren. SIE-VA 600 werkt met lussen met een lengte tot 1000 m in standaard bekabeling. Hierop kunnen zo’n 100 luidsprekers met elk een isolator worden aangesloten en uitbreiding is eenvoudig.

Uiteenlopende toepassingen

SIE-VA 600 is toepasbaar in de industrie, bij de overheid, in de gezondheidszorg, de financiële & commerciële dienstverlening, transport, logistiek, hotels en infrastructuur.

SIE-VA 600 voldoet aan de norm NEN 2575 en krijgt binnenkort ook het VdS keur voor EN54-16.