Themamiddag - Projectontwerp: efficiënter en duurzamer met het meest betrouwbare eindresultaat

Adviseurs en Trends

Technische kennis in de elektrotechnische markt is een steeds schaarser wordend goed. Bovendien is de tijd om vernieuwende installaties uit te denken en voor te schrijven zeer beperkt.  De betrouwbaarheid van de energieverdeling moet daarbij gewaarborgd blijven. Dit vraagt om meer efficiency.

Regelgeving krijgt een internationaal karakter, terwijl u ook rekening dient te houden met nationale normen. Duurzaamheid is steeds vaker een eis die zich manifesteert in vele vormen, waarbij technische oplossingen onmisbaar zijn. Rekening houdend met stimuleringsregelingen vanuit de overheid voor duurzame installaties, is het een uitdaging om gebouwautomatisering in uw bestek te verwerken.

Aansprakelijkheid en risicobeperking zijn aan de orde van de dag. Daarnaast is ketensamenwerking een nieuwe trend, waarbij er behoefte is aan gezamenlijke verantwoordelijkheid. Opdrachtgevers verwachten een beschikbaarheid van niet veel minder dan 100% van hun systemen.

Bovenstaande trends zijn op 17 maart 2014 aan bod gekomen bij de themamiddag voor adviseurs.

Terugblik themamiddag voor adviseurs 17 maart

Siemens kijkt terug op een boeiende en geslaagde themamiddag in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Na het welkomstwoord van divisiedirecteur Peter van Welie volgde een korte uitleg van de symboliek van de piramides van Gizeh en het thema van deze middag. Het woord was vervolgens aan Harry Wever van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

De heer Wever onderstreepte nog eens dat sinds 1 juli 2013 de Europese Verordening bouwproducten nr. 305/2011 volledig in werking is getreden. “Bent u fabrikant, importeur, distributeur of eindgebruiker (architect, bestekschrijver of bouwer) van bouwproducten, dan heeft deze verordening ook gevolgen voor u!”. Onder bouwproducten vallen ook de componenten van een elektrotechnische installatie. Daarnaast gaf de heer Wever inzicht in de huidige stimuleringsmaatregelen vanuit de overheid ter bevordering van duurzame en energiebesparende installaties.
Aansluitend nam José Schaap het woord namens STABU.

Momenteel zijn er veel ogen gericht op het werken vanuit een Bouw Informatie Model. Mevrouw Schaap vertelde over de toekomstige ontwikkelingen binnen STABU en hun visie op BIM. Daarnaast belichtte zij de mogelijkheden van de nieuwe online STABU fabrikantenindex. Ook ging ze verder in op de nieuwe bestekspecificaties voor gebouwautomatisering, welke opgenomen zijn in het nieuwe hoofdstuk 78. Interessante gesprekken volgden op vragen uit de zaal met betrekking tot systeemintegratie van elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties.

Uit de symboliek van de piramide volgde thema’s als continuïteit, efficiëntie, duurzaamheid en betrouwbaarheid die een centrale rol innamen in het verhaal van Siemens. Diverse ontwerptools, onder de verzamelnaam SIMARIS, en handige hulpmiddelen om snel de juiste informatie te vinden passeerden de revue. Energiemonitoring met Power Manager en de koppeling naar gebouwautomatisering werden belicht. Wat betekent Totally Integrated Power? En wat zijn de noviteiten waarmee Siemens voorop loopt? Hier werden antwoorden op gegeven. En verder werd aangegeven wat het belang is van normen als de EN15232 en de IEC61439.

De middag werd afgesloten met een rondleiding en een warm buffet.

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze bijeenkomst of komende bijeenkomsten? Kijk op onze pagina TIP - workshops voor adviseurs of stuur dan een mail naar: em.nl@siemens.com