SENTRON Powermanager

De perfecte oplossing in energiemanagement

Omschrijving

Met SENTRON Powermanager en een reeks aan SENTRON componenten, biedt Siemens u een energiemanagement oplossing voor utiliteitsgebouwen en de lichte industrie. Dit brengt een besparing in de energiekosten en verhoogt de installatiebeschikbaarheid. SENTRON Powermanager benodigd een minimale investering en biedt u ruime uitbreidingsmogelijkheden. SENTRON Powermanager verwerkt energie en vermogenswaarden als ook elektrische grootheden zoals stroom, spanning en de powerfactor. Deze waarden worden niet alleen weergegeven, maar kunnen ook worden bewaakt en opgeslagen voor verdere evaluatie. Voor optimalisering van de gemiddelde energieverbruiken, kunnen deze waarden worden geëvalueerd in trendlijnen. Een verbruiksevaluatie kan snel worden gecreëerd in gestandaardiseerde kostenplaatsrapportages of door middel van een eenvoudig, door de gebruiker geconfigureerd, kostenrapport naar de individuele wensen.

Voordelen in een oogopslag

 • Efficiënt programmeren dankzij de uitgebreide kant-en-klare softwareblokken.

 • Kosten effectief, zelfs voor kleine systemen met lage toetredingskosten.

 • Overal en directe toegang via het internet/intranet (optiepakket).

 • Uitgebreide standaardfuncties, bijvoorbeeld rapportages en trendviews, opgenomen in het basispakket.

 • Klantspecifieke opbouw met optiepakketten die op elk gewenst moment kunnen worden aangepast.

 • Identificatie van besparingspotenties door het inzichtelijk maken van de energieverdeling.

 • Belangrijk onderdeel voor energiemanagementsystemen, bijvoorbeeld ontwerpen conform de nieuwe norm ISO 50001.


Softwarefuncties

 • Meten en visualiseren van energiewaarden.

 • Weergave van de belastingsprofielen in combinatie met gemeten waarden.

 • Automatisch genereren en distribueren van kostenplaatsrapportages aan de hand van voorgedefinieerde rapporten.

 • Verschillende op Excel basis configureerbare rapportagesjablonen.

 • Monitoring van componentstatussen (In trip- of utigeschakeld).