Field & Maintenance Services

Met een breed pakket services helpen we u om incidenten te voorkomen of het effect ervan te minimaliseren. Dankzij goede monitoring en specialistische kennis bieden we u de zekerheid dat onnodige downtime tot een absoluut minimum beperkt blijft.

Preventive MaintenanceCorrective MaintenanceRemote Service
Preventive Maintenance

Periodieke checks, controles en vervanging van onderdelen, op basis van uitgebreide informatie over levensduur en prestaties van componenten. Waarom stilstaan als u snelheid wilt maken? Omdat de juiste preventieve maatregelen uiteindelijk tijdwinst opleveren. De servicespecialisten van Siemens Industry garanderen een optimale planning en krachtig teamwork.


Wat bieden wij u?

  • Uitvoering van activiteiten om uw installatie fit te houden

  • Opstellen onderhoudsplan op basis van uw wensen en ervaring

  • Preventief onderhoud op basis van onderhoudsplan en checklijsten

  • Verhogen van het onderhoudsinterval door remote onderhoud

Wat heeft u er aan?

  • Zekerheid van optimale prestaties

  • Reductie van kans op storing

  • Reductie van hersteltijd door tijdig maatregelen te treffen