IT Security

Koppeling van installaties met IT biedt kansen, maar vraagt ook om adequate beveiliging.
Met deze service biedt Siemens inzicht in de IT-risico’s binnen productieomgevingen
en manieren om u hier – met technische oplossingen of procedures – tegen te wapenen.

IT Security in de industrie

Door een toenemende vraag uit de markt heeft er binnen de industriële automatisering een verschuiving plaatsgevonden van gesloten naar open systemen. Werd voorheen gebruik gemaakt van gesloten "point to point" of stand-alone systemen, tegenwoordig worden er op grote schaal gestandaardiseerde systemen en applicaties ingezet.

In de praktijk is gebleken dat onder andere UNIX, Linux, Windows, TCP/IP, OPC, webtechnologieën, Microsoft Visual Basic, Java en C kwetsbaarheden kunnen bevatten die in strijd kunnen zijn met uw security policy. Daarnaast is de interconnectiviteit enorm toegenomen en is het mogelijk geworden systemen zowel binnen als buiten de locatie decentraal op te stellen waardoor door de verschillende communicatiemogelijkheden ook op dit punt de systemen kwetsbaarder geworden zijn.

Een onderbelicht nadelig gevolg is nu dat de tot voor kort in hoge mate immuun gebleken gesloten topologieën en systemen nu evenals de kantoorautomatisering kwetsbaar zijn geworden voor beveiligingsincidenten. IT security is daarom vandaag de dag een belangrijk onderdeel van uw productie beschikbaarheid en een vast onderdeel van de risico inventarisatie hiervan.


IT security Healthcheck

Wat is de impact van IT security op de beschikbaarheid van uw productieproces ? Deze vraag is relevant bij het opstellen van moderne onderhoudsplannen. Als producent bent u immers continu op zoek naar het meest effectieve productieproces, met het minste risico op ongeplande verstoringen.


Maatregelen voor periodiek en preventief onderhoud zijn vaak gebaseerd op bestaande checklijsten en ervaringen uit het verleden. Maar hoe bepaalt u welke invloed security incidenten hebben op uw productie ? Een korte healthcheck door onze specialisten geeft u inzicht in de kans op PC of netwerk uitval en de impact hiervan op uw productieproces.

De healthcheck bestaat uit een korte vragenlijst die de basis vormt voor een gedegen rapport met een helder overzicht van alle thema’s die bij IT security aan bod komen. Hiermee kunt u bepalen welke thema’s extra aandacht nodig hebben en het vormt de basis voor het moderniseren van uw onderhoudsplannen.

Interesse ? Graag maken wij vrijblijvend een afspraak met u.


Vooral het bewustzijnsniveau van personeel speelt een belangrijke rol in het beveiligingsproces. Om deze reden verzorgt Siemens regelmatig Awareness Trainingen om het bewustzijn te verbeteren.

De ISA-99 norm is ontwikkeld om inhoud te geven aan de benodigde procedures en maatregelen die genomen moeten worden. De ISA-99 norm zorgt in belangrijke mate voor een eenduidig jargon tussen kantoorautomatisering en industrie automatisering. De meest recente ISA-99 second edition en daaruit volgende IEC 62433 standaard helpt bij het structureren van Audits. Siemens heeft ruime ervaring in het verzorgen van deze Audit bij diverse fabrieken.


Het verschil in eisen tussen ICT en Industrie

Industriële automatiseringssystemen vragen door een andere prioriteitstelling en door een langere Life Cycle een andere aanpak dan de kantoorautomatisering.

De wensen en eisen van gebruikers in de industrie verschillen structureel van die in een kantooromgeving. Ook de toegepaste technieken vragen vaak om industrie specifieke oplossingen. Siemens adviseert u graag over de mogelijkheden voor uw fabriek, zoals bijvoorbeeld het gebruik van White Listing in combinatie met Virusscanners.