Siemens NL

Sinteso

Het brandmeld- en ontruimingssysteem Sinteso van Siemens Building Technologies is een compleet portfolio aan brandmeld en ontruimingsproducten en diensten  gebaseerd op specialistische kennis en ervaring van brandmeld en ontruimingstechniek. Het toepassingsgebied van het Sinteso portfolio is compleet en biedt uitstekende oplossingen voor een breed toepassingsgebied.  Alle producten voldoen aan de Europese en Nederlandse normen en richtlijnen.

Diensten

Siemens building Technologies biedt met het Sinteso portfolio ook diensten die klanten ontzorgen. Hieronder een opsomming van diensten die voor het Sinteso portfolio geboden worden:

  • het ontwerpen van het brandmeld- en ontruimingssysteem;

  • het verzorgen van het PvE en de certificering voor de brandmeld- en ontruimingsinstallatie;

  • engineering, realisatie, implementatie en oplevering van het brandmeld- en ontruimingssysteem;

  • efficiënte service met preventief onderhoud;

  • certificaat Echt alarmgarantie;

  • 24/7 correctief onderhoud.


Producten

Het Sinteso portfolio bestaat uit een centralelijn met netwerkbare centrales voor een zeer divers toepassinggebied. Dit kan een decentraal systeem zijn met meerdere kleinschalige centrales tot een groot centraal systeem voor bijvoorbeeld industriële toepassing. Uiteraard kan het ook worden gecombineerd. De Sinteso centrales kunnen ook voorzien zijn van  geïntegreerde ontruimingspanelen conform de NEN2575, de Nederlandse norm voor ontruimingsystemen.

De Sinteso melderlijn is een flexibel en uitgebreid netwerk waarin zeer diverse componenten opgenomen kunnen worden. In de deze melderlus kunnen automatische melders, handbrandmelders, speciale melders, nevenpanelen, stuurmodules, optische en akoestische signaalgevers door elkaar en met elkaar toegepast worden.  Ook draadloze detectie behoort tot de mogelijkheden.

ASA-Technologie

Naast automatische melders voor standaard toepassingen biedt de Sinteso portfolio ook melders aan met de unieke ASA -technologie. Deze melders zijn ideaal bij toepassing in ruimten waarbij ongewenste meldingen te verwachten zijn. Door de melder in de juiste parameterset te zetten zal de melder niet ongewenst in alarm komen door bv. stoom uit de badkamer van een hotelkamer of laswerkzaamheden in een werkplaats. Indien de ASA-melder in bv. een datacenters wordt geplaatst dan kan dezelfde melder ook in een parameterset gezet worden waardoor deze juist wel zeer snel in alarm komt.

Migratie van oude Siemens systemen

Sinteso biedt ook producten waarbij oude Siemens systemen gefaseerd gemoderniseerd kunnen worden naar een nieuwe Sinteso systeem. In het bestekconfigurator kunt u onder “type project” een keuze maken voor Migratie BMI met overname van meldernet of voor Migratie BMI met vervanging van het bestaande meldernet. Op basis van deze keuze kunt ook de juiste producten kiezen voor deze toepassingen.