Ontruimingsalarm- en Public Address (PA) systeem in één!

Novigo is een ontruimingsalarm- (OAS) en PA-steem in één. Dit betekent dat in geval van nood Novigo duidelijk gesproken boodschappen laat horen die eenduidig aangeven waarom het alarm afgaat en wat mensen moeten doen.

Breed toepasbaar

Dit nieuwe OAS en PA- systeem verschilt op een paar essentiële onderdelen van andere OAS systemen. Traditionele systemen zijn met name bedoeld voor ontruiming en kunnen in beperkte mate ook worden gebruikt voor omroep en achtergrondmuziek. Novigo heeft – naast ontruiming- zeer uitgebreide functionaliteiten als Public Address systeem waardoor het veel breder toepasbaar is.

Ontruimingsalarm

Novigo kan als een automatisch of autonoom ontruimingsalarm systeem worden gebruikt. Als automatisch ontruimingsalarmsysteem - geactiveerd door het brandalarm; voor de snelst mogelijke evacuatie, bijvoorbeeld in kantoorgebouwen of winkelcentra.Als autonoom ontruimingsalarm- of omroepsysteem met handmatige bediening door personeel; ter voorkoming van valse alarmmeldingen of bij gebruik van een lokaal spraakgestuurd ander alarm:

  • Brandmeldingen

  • Evacuatie-instructies

  • Waarschuwingen

Comfort tijdens normaal bedrijf

Novigo kan worden gebruikt als PA-systeem voor de weergave van meldingen, informatie en achtergrondmuziek.

  • Live-meldingen zoals informatie, instructies en berichten

  • Opgenomen meldingen zoals reclameboodschappen en meldingen in verschillende talen

  • Achtergrondmuziek

In de brochure vindt u alle belangrijke kenmerken van Novigo.

Uiteenlopende toepassingen

Novigo is toepasbaar in de industrie, bij de overheid, in de gezondheidszorg, in de financiële & commerciële dienstverlening, bij transport & logistiek, in hotels en in infrastructuur.
Novigo voldoet aan de normen EN54-16 en  NEN 2575.