Related
Info
close

Maximale schoolprestaties, een laag ziekteverzuim én geld overhouden in de portemonnee

Een slecht binnenmilieu heeft een negatief effect op de gezondheid van leerlingen en onderwijzend personeel, en op hun leerprestaties en functioneren.

Verwarming, verlichting en ventilatie  zijn van essentieel belang om het binnenklimaat van een (klas)lokaal op het juiste pijl te houden.

Om een school of kinderdagverblijf ‘fris’ te maken stemmen we de verwarming, verlichting en ventilatie op elkaar af, om zo een optimale regeling te creëren. Dat wil zeggen:

  • het is niet meer te koud of te warm;

  • er is voldoende frisse lucht;

  • de verlichting wordt afgestemd op het aanwezige daglicht.


Daarnaast houden we rekening met het energieverbruik van het gebouw, zodat u een hogere energieklasse van uw gebouw kunt krijgen.

Om de veiligheid te garanderen zijn er ook mogelijkheden om uw brandinstallatie optimaal te organiseren.


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?