Servomotoren voor brand- en rookbeveiligingskleppen

Servomotoren voor brandbeveiligingskleppen

OpenAir™-servomotoren voor brand- en rookbeveiligingskleppen vormen de verbindende schakel tussen in hoge mate geïntegreerde beveiligingssystemen en mensen. Deze zijn bijzonder betrouwbaar, vooral in noodsituaties. Brand en rook kunnen zich niet uitbreiden - voor de absolute veiligheid van de mensen die de gebouwen en objecten gebruiken.

Elektromotorische servomotoren voor tweepunts regeling en met veerbediende teruggang naar failsafe-positie in kritieke situaties.

 

Een aantal kenmerken

  • Twee krachtige koppels voor extra veiligheid – 7 Nm of 18 Nm

  • Hoge betrouwbaarheid dankzij gelijke waarden voor openen en sluiten

  • Snelle en eenvoudige installatie dankzij veilige, eenvoudig te monteren positieve-schachtring (vierkant)


Standaardgebruik

Dankzij de noodfunctie keren de servomotoren op betrouwbare wijze terug naar de nulpositie wanneer de thermische zekeringen smelten, er zich een stroomstoring voordoet of de bedrijfsspanning wordt uitgeschakeld. De brand- en rookbeveiligingskleppen worden dan gesloten. Zo wordt voorkomen dat rook en vlammen zich in een noodsituatie verspreiden via de ventilatiekokers.

 

Koppelingen naar meer informatie:

- nominaal koppel 18 Nm, oppervlakte servomotor tot wel 2,5 m2: GGA..1E.. 
- nominaal koppel 7 Nm, oppervlakte servomotor tot wel 1 m2: GNA..1E..