Energiezuinigheid met standaardregelaars

Energiezuinigheid

Intelligente en geïntegreerde gebouw- en ruimteregeling levert wellicht een aanzienlijke energiebesparing op zonder dat dit ten koste gaat van het comfort.

De Europese norm EN 15232 ('Energieprestatie van gebouwen – Invloed van gebouwautomatisering') verdeelt gebouwautomatisering onder in vier energie-efficiëntieklassen (A t/m D). Energie-efficiëntieklasse A betekent bijvoorbeeld dat er in kantoorruimtes een energiebesparing van 30% kan worden gerealiseerd in vergelijking met de standaard. Met Synco kunt u voldoen aan belangrijke voorwaarden om naleving van energie-efficiëntieklasse A te garanderen.

Koppeling naar meer informatie:


Vraaggestuurde ventilatie

De ventilator en luchtbehandelingsprocessen – verwarming, koeling, bevochtiging en ontvochtiging – gebruiken de grootste hoeveelheid energie in ventilatie- en airconditioningssystemen. Om deze reden moet de ventilator zo vaak mogelijk worden uitgeschakeld en alleen worden gebruikt wanneer er behoefte is aan ventilatie. Hierbij moet de laagst mogelijke ventilatorsnelheid worden gebruikt.

Of er buitenlucht wordt toegelaten tot de ruimte of dat de hoeveelheid buitenlucht wordt verhoogd, wordt bepaald door een vraaggestuurde regeling (die gebruikmaakt van binnenluchtkwaliteitssensoren voor het verzamelen van CO2/VOS-gegevens), een aanwezigheidsgestuurde regeling (die gebruikmaakt van aanwezigheidsdetectoren) of de duurzame modusfunctie voor geregelde variabelen zoals de temperatuur, vochtigheid, enzovoort. Dit proces wordt uitgevoerd totdat de vereiste bedrijfsconditie is bereikt. Vervolgens wordt het systeem weer uitgeschakeld.

Warmteterugwinning

In ventilatiesystemen kan warmteterugwinningsapparatuur zorgen voor aanzienlijke energiebesparingen. Het warmteterugwinproces verloopt in fasen. Dit houdt in dat eerst de maximale hoeveelheid warmte wordt teruggewonnen en pas daarna worden de verwarmings- of koelfuncties geactiveerd. Bovendien wordt de werking van de warmteterugwinapparatuur aangepast op basis van een vergelijking van de afzuiglucht en de buitentemperatuur. De efficiëntie van de warmteterugwinning wordt gecontroleerd om te voorkomen dat bij een storing van de warmteterugwinapparatuur de luchtverwarmings- of luchtkoelingsspiraal wordt gebruikt om lucht aan te voeren. Dit leidt namelijk tot extra energieverbruik. Als de efficiëntie onder een bepaalde limiet duikt, wordt er een foutbericht weergegeven.

Nachtkoeling

's Nachts, wanneer de ruimtes normaal gesproken niet bezet zijn, worden ze gekoeld met koele buitenlucht. Zo kan de dure opwekking van koelingsenergie overdag tot het minimum beperkt blijven. De nachtkoeling wordt geactiveerd op basis van een vergelijking van de buiten- en de ruimtetemperatuur, en blijft in werking totdat de uitschakeltemperatuur voor de ruimte is bereikt.

Optimalisatie van de verwarmingscircuitregeling, inclusief een optimale aan/uit-regeling

Het doel van de optimale aan-regeling is om de Comfort- of Precomfort-waarde te bereiken vóór het begin van de geplande bezettingsperiode. Hiertoe wordt, afhankelijk van de buitentemperatuur, het verwarmingscircuit enige tijd ingeschakeld voordat de ruimte in gebruik wordt genomen. Als er een ruimtetemperatuursensor is geïnstalleerd, houdt de regelaar ook rekening met de ruimtetemperatuur bij het berekenen van de inschakeltijd. Als er geen ruimtetemperatuursensor beschikbaar is, maken de optimalisatiefuncties gebruik van een ruimtemodel. Hiermee wordt de vereiste ruimtetemperatuur berekend op basis van de buitentemperatuur, de tijdconstante van het gebouw en het temperatuurstijgingstempo van de ruimte.

De optimale uit-regeling schakelt het verwarmingscircuit zo snel mogelijk uit om ervoor te zorgen dat de ruimtetemperatuur net onder de Comfort- of Precomfort-waarde ligt wanneer van de Comfort- of Precomfort-modus wordt geschakeld naar de Economy-modus. De optimale uit-regeling is alleen beschikbaar als er een ruimtetemperatuursensor aanwezig is.

Snelle terugschakeling van verwarmingscircuit

Wanneer van de ruimtemodus Comfort of Precomfort wordt geschakeld naar Economy of Protection, wordt snelle terugschakeling geactiveerd, wordt de verwarmingscircuitpomp uitgeschakeld en wordt de mengklep gesloten. Het verwarmingscircuit blijft uitgeschakeld totdat de vereiste ruimtetemperatuur is bereikt. Als gevolg hiervan draait de pomp een aanzienlijk lager aantal uren. De functie wordt beëindigd wanneer de ruimtetemperatuur de nieuwe richtwaarde heeft bereikt of wanneer de ruimtemodus wordt gewijzigd in Comfort of Precomfort.

Vraaggestuurde productie van verwarmings- en koelenergie

Een verwarmingsketel of koelmachine moet alleen werken wanneer er daadwerkelijk vraag is naar verwarmings- of koelenergie. Op basis van de gegevens die worden ontvangen van de verwarmings-, koelings- of warmwaterzone, wisselen de Synco™-regelaars automatisch gegevens uit via de KNX-bus. Met deze gegevens van de zones berekenen de regelaars de vereiste richtwaarden en schakelen ze de vereiste verwarmings- of koelingsbronnen in op basis van de vraag. Zo wordt voorkomen dat aggregaten of pompen continu werken en wordt het aantal bedrijfsuren zo klein mogelijk gehouden.

Kenmerken

  • Energiebesparing tot wel 30% in vergelijking met standaardruimtes dankzij intelligente gebouwautomatisering

  • Eu.bac-gecertificeerde regelaars zorgen voor een energiezuinige werking en verlagen het energieverbruik met tot wel 14% dankzij hun grote regelnauwkeurigheid

  • Uitgebreid productassortiment voor alle typen toepassingen

  • Veelzijdigheid en uitbreidbaarheid voor toekomstig gebruik dankzij een modulair concept en achterwaarts compatibele communicatie

  • Eenvoudige bediening en snelle inbedrijfstelling

  • Uitstekende ondersteuning en uitgebreide documentatie

  • Decennia aan ervaring en standaarden van hoge kwaliteit