Luchthaven platform

Start- en landingsbanen en luchthavenplatforms brengen allemaal een bijzonder hoog risico met zich mee en het is dus van groot belang om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gebieden.

Met Wide-Area-bewaking kunnen camera's worden gebruikt om een barrière of zone te creëren rondom een bepaald gebied, of dit nu een hek, een gebouw of een open gebied is. Op deze zones kunnen regels worden toegepast, mogelijk alleen om te bepalen wat er zich in dat gebied bevindt (auto's, vrachtwagens, personen, vliegtuigen, enzovoort). Dit kan grafisch worden weergegeven voor een helder overzicht.

Een voorbeeld van een regel is dat een auto of vrachtwagen zich wel in een bepaald gebied mag bevinden, maar iemand die te voet is niet. In de meest kwetsbare gebieden, zoals de buitengrens van een luchthaven, zijn ingaande bewegingen niet toegestaan.

Als de regels in een bepaalde zone worden overtreden, klinkt er een alarm en worden de camera of camera's in dat gebied automatisch weergegeven voor de medewerker.

Het voordeel hiervan is dat medewerkers niet een hele wand met monitoren (voor honderden camera's) in de gaten hoeven te houden. Ze kijken naar één scherm waarop alle vereiste informatie wordt getoond. De naam van dit systeem is Siveillance™ SiteIQ Wide Area.