Bedieningsruimte

Voor luchthavens geldt dat beveiligingsmaatregelen moeten worden uitgevoerd in een groot dynamisch gebied. Een van de grootste problemen die dit met zich meebrengt voor bedieningsruimten, is hoe alle verschillende invoer en waarschuwingen moeten worden beheerd die zich, vaak gelijktijdig, voordoen in het geval van een incident.

Er moeten bijvoorbeeld eenvoudige vragen worden beantwoord, zoals “wie heeft de leiding: de politie, het beveiligingspersoneel, de brandweer?”  Welke maatregelen moeten er worden genomen in het geval van een incident?

Als er een geïntegreerde benadering is geïmplementeerd, zoals een Siveillance™ Vantage “command en control”-systeem van Siemens, heeft u een centraal overzicht en controle over de bescherming van niet alleen de reizigers en de medewerkers op een luchthaven, maar ook van de hier aanwezige objecten. In een dergelijk command en control-systeem is een breed scala aan disciplines geïntegreerd, zoals brandveiligheid, inbraakdetectie, toegangscontrole, videobewaking, omroepsystemen, schermen met vluchtinformatie, gebouwautomatiseringssystemen en andere relevante beveiligingsapparatuur. Het systeem vormt één centraal punt voor het volgen van alle verschillende waarschuwingen. Command en control-systemen helpen het personeel dat moet reageren ook te bepalen welke acties ze moeten ondernemen. Dit is een cruciale factor in situaties die altijd veel stress met zich meebrengen.