Hangars

Omdat hangars enorm groot zijn, is het uitdagend om ze veilig en energie-efficiënt te maken.

Brandveiligheid

Siemens heeft brandveiligheidssystemen ontwikkeld die speciaal bedoeld zijn voor dergelijke grote ruimten.

Omdat er zich in hangars veel apparatuur en serviceonderdelen bevinden, is het niet altijd mogelijk om alles te zien. Het branddetectiesysteem FibroLaser™ kan echter onder de vloer worden geplaatst, waar het zelfs de kleinste temperatuurstijging kan registreren. Het systeem geeft dan een alarm af, inclusief informatie over de locatie, met een nauwkeurigheid tot op drie meter.

Doordat hangars vaak heel hoog zijn, moeten er speciale lineaire rookmelders worden gebruikt.  Deze bestaan uit een straal die infrarood licht naar een reflector tot op een afstand van 100 meter stuurt en die op betrouwbare wijze kan detecteren of er rook opstijgt.  Vals alarm wordt voorkomen met een extra afstandsmetingsfunctie die vreemde objecten in de lichtstraal detecteert, bijvoorbeeld wanneer een vorkheftruck de straal onderbreekt.

Omdat er in hangars vaak zeer ontvlambare vloeistoffen aanwezig zijn, moeten vlammen en branden zonder rook op een snelle en betrouwbare manier worden gedetecteerd, zodat er passende maatregelen kunnen worden getroffen. Branddetectoren van Siemens maken gebruik van een combinatie van infrarooddetectie, pyroëlektrische en siliciumdiodesensoren, en vage logica om een uitstekende detectiebetrouwbaarheid te bereiken en tegelijkertijd immuun te blijven voor storende straling en zonlicht.

Energie-efficiëntie

HVAC-systemen van Siemens kunnen metingen van temperatuursensoren volgen en op basis hiervan aanpassingen doorvoeren. Geïntegreerde systemen, zoals microschakelaars op hangardeuren die de verwarming of koeling stopzetten wanneer de hangardeuren geopend zijn, worden automatisch uitgevoerd, zonder interventie door medewerkers. Wanneer de deuren worden gesloten, wordt de verwarming/koeling weer hervat.