Related
Info
close

Brandveiligheid voor archieven en bibliotheken

Brand is een van de grootste dreigingen voor archieven en bibliotheken, waar vaak onvervangbare items worden bewaard die kwetsbaar zijn voor brand maar ook voor aantasting door rook en warmte. Traditionele brandblussystemen, die gebruikmaken van water, kunnen ook onherstelbare schade aanrichten aan bibliotheek- en archiefcollecties. Restauratie of reconstructie na een brand kan jaren duren en een aanslag zijn op het budget. De brandbeschermingsoplossingen van Siemens voor archieven en bibliotheken zorgen ervoor dat uw kostbare bezittingen worden beschermd en behouden blijven. 

Siemens beschikt over een grondige kennis van de risico's en de specifieke omgevingseigenschappen van archieven en bibliotheken. Onze geïntegreerde brandveiligheidsoplossingen worden afgestemd op de specifieke risiconiveaus, de regelgeving en de klantomstandigheden. Het maakt hierbij niet uit welk type items er wordt bewaard. Hieronder valt ook het volgende:

  • Beveiliging

  • Gebouwautomatisering

  • Uitgebreide dienstverlening


De holistische benadering zorgt voor een betere schadepreventie en -beperking, en versterkt de herstelcapaciteit van archieven en bibliotheken. Hierdoor profiteert u op de lange termijn van een optimaal rendement.


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?