Geïntegreerde brandveiligheidsoplossingen voor archieven en bibliotheken

Optimale bescherming voor waardevolle inhoud

In archiefruimten moet de brandveiligheid optimaal zijn om de waardevolle en unieke objecten te beschermen en de kosten voor het restaureren van beschadigd materiaal tot het minimum te beperken. Siemens heeft meer dan 150 jaar ervaring op het gebied van brandveiligheid en begrijpt hierdoor de specifieke vereisten van archieven en bibliotheken als het gaat om preventie, detectie, reactie en herstel. Onze op maat gemaakte oplossingen en diensten voldoen aan de hoogste veiligheidsstandaarden. Bovendien worden hiervoor producten en systemen gebruikt die voldoen aan de branchespecifieke standaarden en regelgeving.

Tijdige en betrouwbare branddetectie

Door de indeling van de ruimte kan het lastig zijn om brand te detecteren in archieven en bibliotheken. In een dergelijke omgeving begint een brand meestal langzaam en ontstaan er pas vlammen na een lange periode van oververhitting en smeulend vuur. Om de oververhitting te detecteren en te voorkomen dat er vlammen ontstaan, moet rook tijdig worden gedetecteerd. Het detectieconcept van Siemens integreert zeer nauwkeurige rookdetectie met SintesoTM S-LINE-detectoren en aanzuigrookdetectie in één loop. Zodra het aanzuigrookdetectiesysteem een alarm afgeeft, worden de ventilatiesystemen uitgeschakeld zodat het alarm kan worden geverifieerd met Sinteso S-LINE. Wanneer wordt bevestigd dat het alarm terecht is, wordt het brandblussysteem geactiveerd.

Duidelijke alarmering en veilige evacuatie

In geval van een brand worden mensen gewaarschuwd door brandmelders en geluidsbakens. Het gesproken alarmeringssysteem E100 van Siemens wordt automatisch geactiveerd door het brandveiligheidssysteem. Er worden duidelijke en precieze informatie en instructies verstrekt in de vorm van gesproken berichten om ervoor te zorgen dat klanten en medewerkers snel kunnen ontsnappen. 

Snelle en betrouwbare brandbestrijding

In archieven en bibliotheken kunnen onvervangbare objecten niet alleen worden vernietigd door een brand, maar ook worden aangetast of beschadigd raken door rook en hitte. Met de oplossing SinorixTM H2O Gas, die de Security Innovation Award 2008 heeft gewonnen, bieden we u een zeer efficiënte brandblusoplossing voor archieven. Doordat deze gebruikmaakt van zowel stikstof als water, kunnen branden sneller worden geblust en kan worden voorkomen dat branden weer oplaaien. Het systeem is zelfs geschikt voor zeer gevoelige objecten, omdat het heel weinig water nodig heeft en de objecten dus niet beschadigd raken.

Voor omgevingen waarin helemaal geen water mag worden gebruikt, biedt Siemens een uitstekend alternatief op basis van volledig natuurlijke gassen: Sinorix N2 Ar CO2.

Voor archieven waarvoor aanvullende beperkingen gelden met betrekking tot de overdruk, bevelen we onze innovatieve oplossing Sinorix CDTaan. Dit is een unieke Constant Discharge Technology (CDT) op basis van natuurlijke middelen waarmee de overdruk met tot wel 70% kan worden verlaagd.

Onze XC10-regelpanelen voor het blussen van branden zijn ontworpen voor omgevingen waarin droge brandbestrijding moet worden toegepast, zoals in archieven. De panelen kunnen functioneren als zelfstandige oplossing of efficiënt worden geïntegreerd in grotere brandveiligheidssystemen.

Geïntegreerde oplossingen: veiligheid, beveiliging en energiezuinigheid

Om ervoor te zorgen dat waardevolle of onvervangbare objecten in archieven en bibliotheken behouden blijven, is niet alleen brandveiligheid nodig, maar ook diefstal- en vandalismepreventie, en klimaatstabiliteit. Siemens heeft veel kennis in huis op het gebied van brandveiligheid, beveiliging en energiebeheer. We voegen deze disciplines samen om het algemene risicobeheer en het rendement te verbeteren:

 • Verwarming, airconditioning en ventilatie staan voor 70% van de energiekosten van een gebouw. Met onzegebouwautomatiseringssystemen kan het energieverbruik - en dus ook de kosten - in archieven en bibliotheken worden verlaagd en kunnen de gewenste klimaatomstandigheden worden gecreëerd.

 • Met onze systemen voor toegangsregeling, inbraakdetectie en videobewaking wordt de algemene beveiliging zowel tijdens als buiten kantooruren aanzienlijk verbeterd:
  - Flexibele toegangsregeling voor beperkt toegankelijke gebieden, tijdbeheer, gebeurtenisanalyse en rapportage
  - RFID-objecttracering (Radio Frequency Identification) om waardevolle objecten te beschermen
  - Videobewaking om opnamen te maken van incidenten voor en na een gebeurtenis
  - Inbraakdetectie ter bescherming tegen toegang door onbevoegden buiten kantooruren


Centrale bewaking en regeling

Met het MM8000 Danger Management Station van Siemens kunt u de beveiliging verbeteren en uw brandveiligheidssysteem en andere geïntegreerde gebouwautomatiseringssystemen en veiligheids- of beveiligingssubsystemen, zoals blussystemen, toegangsregelingen of videobewaking, centraal beheren en bewaken. Dit betekent dat u vanuit de bedieningsruimte alles in de gaten kunt houden en dat u alle geïntegreerde systemen op een eenvoudige en uniforme manier kunt bedienen.

Uitgebreide advisering, ondersteuning en dienstverlening

We voorzien u in elke fase van een project uitgebreid van advies en ondersteuning, van de risicoanalyse voor uw archief tot de specificatie en evaluatie van onze oplossing. Ons dienstenportfolio heeft een oplossing voor elke fase van de levenscyclus: van alarmbeheer, systeemonderhoud en uitbreidingen tot modernisering:

 • 'Advantage Plus'-service omvat serviceopties die speciaal bedoeld zijn voor archieven en bibliotheken.

 • Met SafeGuard, onze proactieve servicedienst op afstand, wordt afwijkend gedrag van cruciale systemen geïdentificeerd voordat dit een probleem wordt.

 • Dankzij onze 'gegarandeerde reparatietijd' blijven uw systemen gegarandeerd te allen tijde functioneren, waardoor de veiligheid van uw mensen en processen continu gewaarborgd is en u zich kunt richten op uw kernactiviteiten.