Energiebeheer voor Life Science faciliteiten

Uitdagingen

Doordat de fossiele energiebronnen slinken, de energieprijzen stijgen en het publiek steeds kritischer wordt op het gebied van het milieu, is het belangrijker dan ooit dat energie efficiënt wordt gebruikt.

Met een uitgebreid onderzoeksprogramma op het gebied van

 • groene technologieën,

 • geïntegreerde energiebeheer- en -regelsystemen,

 • hoogwaardige energiebesparingstechnologieën en

 • efficiënte gebouwsystemen

lopen we voorop als het gaat om de beperking van de CO2-uitstoot en de verbetering van de energiezuinigheid.

Siemens streeft ernaar om efficiënt en duurzaam te werk te gaan en het bedrijf heeft strenge milieudoelstellingen geformuleerd. Wij streven ernaar de CO2-uitstoot van onze klanten jaarlijks met 300 miljoen ton te verlagen en onze eigen CO2-uitstoot en ons waterverbruik met 20% te verlagen vóór boekjaar 2011.

We hebben een aantal van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld geadviseerd over de gebieden waar ze inefficiënt presteren of meer energie gebruiken dan nodig. Siemens is dus al jaren een vertrouwde partner voor de Life Science industrie. Dankzij onze ruime ervaring weten we waar energie wordt gebruikt in Life Science faciliteiten en de afzonderlijke ruimten in deze faciliteiten, en hoe we dit verbruik kunnen verlagen.  Door bijvoorbeeld alleen de verwarming, ventilatie en airconditioning te optimaliseren, kan het energieverbruik van onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteiten met meer dan 30% worden verlaagd zonder dat de productiviteit of kwaliteit hieronder te lijden heeft.

Meting, bewaking en regeling

In de Life Science industrie wordt meer dan 60% van de energie gebruikt voor verwarming, ventilatie en airconditioning. Het is dus cruciaal om bij te houden hoe en waar energie wordt gebruikt in uw Life Science faciliteiten. Met onze gebouwautomatiserings- en -regelsystemen kunt u energiekosten besparen door de regeling van de verwarming, ventilatie, airconditioning, verlichting en zonwering in uw gebouwen te optimaliseren.

Siemens biedt geïntegreerde meet- en bewakingsoplossingen en -diensten waarmee u allerlei gebeurtenissen efficiënt kunt detecteren en vervolgens hierop kunt reageren om te voorkomen dat uw bedrijfscontinuïteit en winst hieronder lijden.
Beheerders van Life Science faciliteiten profiteren van de enorme energiebesparingen die het resultaat zijn van de bewakingsactiviteiten en de maatregelen van onze regelsystemen die worden uitgevoerd om u tijd en geld te besparen.

Meer energiezuinigheid

Natuurlijke bronnen raken uitgeput en de energiekosten stijgen snel. Dit leidt weer tot hogere productiekosten en een lagere winst voor Life Science bedrijven. 65% van het energieverbruik in de farmaceutische industrie komt voor rekening van verwarming, ventilatie en airconditioning. Hierdoor is ook de Life Science industrie op zoek gegaan naar oplossingen waarmee het totale energieverbruik kan worden bewaakt, gemeten en beheerd.

Wij leveren oplossingen voor verschillende gebieden en toepassingen van uw Life Science faciliteit, omdat elk van deze gebieden en toepassingen specifieke vereisten heeft.

Energie besparen in uw laboratorium

Binnen de farmaceutische industrie verbruiken onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteiten de meeste energie. Ze verbruiken tot wel tienmaal zoveel energie per vierkante meter als commerciële kantoorgebouwen.

De laboratoriumoplossing van Siemens is een investering die zichzelf vanaf dag één terugbetaalt.
Dankzij de holistische benadering, van de afzuigkap tot en met de gebouwautomatisering en -regeling, beschikt u over een breed scala aan energiebesparingsmogelijkheden.
Over het algemeen zijn ventilatie-installaties voor laboratoriumruimten ontworpen voor een maximale werking, dat wil zeggen: de vraag naar lucht wanneer het schuifpaneel van de afzuigkap helemaal open staat. In de praktijk komt deze bedrijfsstatus echter zelden voor. Daarom kan het maximale luchtvolume lager worden ingesteld en kunnen de primaire installaties kleiner worden gemaakt zolang dit geen gevolgen heeft voor de veiligheid. De laboratoriumoplossing van Siemens bewaakt de volledige luchtstroom continu en geeft op tijd een alarm af voordat de maximale capaciteit van de ventilatie-installatie wordt overschreden. Met onze oplossing kunt u zowel de gebruikskosten als de investeringskosten verlagen, terwijl het veiligheidsniveau gegarandeerd blijft voor de laboratoriumgebruikers.

Uw voordelen bij de geïntegreerde laboratoriumoplossing van Siemens:

 • Hogere energiebesparingen dankzij een op het gebruik gebaseerde werking bij gebruik van een tijdplanner

 • Met de hoogwaardige druksensoren kunnen zeer kleine volumestromen worden beheerd

 • Minder smoorverlies en ruisontwikkeling

 • Gebruikers reminder aan sluiting schuifpaneel na een bepaalde hoeveelheid tijd door het bedieningspaneel van de afzuigkap

 • Lagere gebruiks- en investeringskosten bij gelijktijdig gebruik van functies

We ondersteunen u ook met een reeks diensten om uw energiezuinigheid te optimaliseren door de hele gebouwen heen:

Onder deze diensten vallen:

 • Energieprestatiecontracten

 • Optimalisatie van prestaties van gebouwen

 • Energiebewaking en -regeling

 • Migratie

Dankzij onze geïntegreerde benadering profiteert u van lagere implementatie- en gebruikerskosten, een optimale beschikbaarheid en een energiezuinigheid die leidt tot een lagere CO2-uitstoot en meer winst.