Onze oplossing voor bloedbanken zorgt ervoor dat uw producten veilig en energiezuinig en conform de regelgeving worden opgeslagen.

Het is lastig om bloedmonsters goed te bewaren omdat omgevingsfactoren een directe invloed hebben op de bloeddichtheid en uiteindelijk een negatieve invloed kunnen hebben op de gezondheid van patiënten. Onderweg van de donor naar de patiënt in nood moet het bloed zonder onderbreking goed gekoeld blijven. Daarom moeten bloedmonsters zorgvuldig worden opgeslagen in een koelbak, bij een constante temperatuur. Deze koelbakken moeten vervolgens continu door gevalideerde systemen in de gaten worden gehouden conform DIN 58371 en DIN 58375.

In onze speciale bewakings- en regeloplossing voor bloedbanken is het volgende opgenomen:

 • Technologie waarmee de omgevingsfactoren in de gaten kunnen worden gehouden

 • Bewaking en archivering van alle omgevingsgegevens

 • Betrouwbare bewijsverzameling dat de cruciale parameters binnen de limieten blijven

 • Zo vroeg en betrouwbaar mogelijke branddetectie, inclusief rookdetectie met luchtbemonstering

 • Afgifte van een waarschuwing nog voordat de vooraf gedefinieerde alarmlimieten zijn bereikt, om ervoor te zorgen dat alles onder controle blijft

 • Zo veilig mogelijke brandbestrijding om schade aan producten en explosies te voorkomen

 • Geschikt voor validatie en documentatie conform GAMP 5

 • Ondersteuning om te kunnen voldoen aan alle verplichte regelgeving

 • Complete, centrale oplossing


De voordelen van de oplossing voor bloedbanken van Siemens:

 • Stabiele temperatuur en vochtigheid

 • Gegarandeerd een zeer hoge productkwaliteit dankzij optimale omgevingsomstandigheden

 • Continue opnamen en bewijsverzameling van essentiële parameters om aan de regelgeving te voldoen

 • Preventie van manipulatie en gegarandeerd hoge beveiligingsstandaard

 • Stabiele omgevingsomstandigheden met innovatieve HVAC-regelingstoepassingen

 • Veilig opgeslagen bloed en andere objecten voor een optimale beveiliging

 • Zeer hoge betrouwbaarheid met geteste integratieoplossingen voor naleving van de regelgeving op de lange termijn


Personeelsscenario:

De CMT bewaakt en documenteert of de omstandigheden in magazijnen en ruimten voldoen aan de vereisten van de verschillende bloedelementen, zoals:

 • ­Temperatuur ­

 • Relatieve vochtigheid -

 • Drukverschil -

 • Deeltjesconcentratie ­

 • Deuractiviteiten

Wanneer de CMT een afwijking registreert van de vooraf gedefinieerde grenswaarden, wordt voor het personeel een visueel en akoestisch alarm afgegeven (lampjes met drie signalen, sms-berichten, pager, e-mail). Dit alarm wordt ook in het systeem geregistreerd.