Besmettelijke ziekten beteugelen en uw waardevolle objecten beschermen met onze oplossing voor isolatieruimten

Agressieve bacteriën en virussen en besmettelijke ziekten die zich via de lucht verspreiden, zoals SARS, mazelen en pokken, vormen een continu risico in ziekenhuizen. Als u de verspreiding van ziekten wilt voorkomen, is het van groot belang dat u uw personeel, patiënten en bezoekers beschermt tegen ziekten die zich via de lucht verspreiden.

Onze oplossing voor isolatieruimten kan een ruimte met een druk op de knop veranderen in een schone ruimte door de luchtuitwisselingssnelheid te verhogen in overeenstemming met de vereisten van de klant op basis van de ISO-classificatie.

Onze oplossing voor isolatieruimten omvat het volgende:

 • - Nauwkeurige regeling en bewaking van de luchtstroomvolumes

 • Geautomatiseerde hoge- of lagedrukregeling met interlockdeuren

 • Continue omgevingsbewaking en -regeling

 • Bewaking, regeling, alarmering, rapportage, archivering, educatie en onderhoud van isolatieruimten

 • Uitgebreide toepassingsrichtlijnen voor HVAC-regeling en brandveiligheid in gebieden met explosiegevaar

 • Transparantie op het gebied van energieverbruik

 • Gespecialiseerde brandveiligheidssystemen die zijn ontworpen voor omgevingen met een hoge luchtuitwisselingssnelheid

 • Met geïntegreerde toegangscontrolesystemen wordt kruisbesmetting voorkomen

 • Benadering waarbij rekening wordt gehouden met de volledige levenscyclus van de faciliteit en wordt voldaan aan actuele en toekomstige vereisten

 • Uitgebreide, geïntegreerde en beproefde oplossing


De voordelen van de oplossing voor isolatieruimten van Siemens:

 • ­ Een veilige en beveiligde zorgomgeving voor patiënten, hun gezinnen en het personeel

 • Voorkom de verspreiding van besmettelijke ziekten met behulp van geautomatiseerde hoge- of lagedrukregeling en interlockdeuren

 • Gegarandeerde kwaliteit van omgevingsomstandigheden in ziekenhuizen om de tevredenheid van het personeel te vergroten en het verloop te beperken

 • Lager risico

 • Lager energieverbruik en dus een grotere energiezuinigheid zonder dat de veiligheid hieronder lijdt

 • Het kost minder tijd en moeite om operationele isolatieruimten in te richten omdat Siemens een complete en geïntegreerde oplossing levert

 • Lagere gebruikskosten doordat de omgeving, apparatuur en hulpmiddelen kunnen worden bewaakt en geregeld

 • Voldoet aan internationale en lokale vereisten

 • Minder zorginfecties