Technische ruimten

Beschikbaarheid van tunnel - kritieke systemen in technische ruimten beschermen

Incidenten buiten de tunnel zelf kunnen gevolgen hebben voor het functioneren en de beschikbaarheid van een tunnel. In technische ruimten zijn veel systemen en apparatuur aanwezig die kritiek zijn voor een veilige en continue werking van tunnels (regelkasten voor brandveiligheidssystemen, ventilatie, verkeerssignaalsystemen, enzovoort). Deze systemen moeten daarom ook worden opgenomen in tunnelveiligheidsconcepten en worden beschermd tegen schade, waarbij brand de grootste risico's met zich meebrengt. 

Snelle en betrouwbare branddetectie

Branddetectie in technische ruimten van tunnels kan een lastige klus zijn voor traditionele rookdetectiesystemen. In een omgeving waar veel apparatuur en kabels aanwezig zijn, kunnen zelfs kleine kortsluitingen grote gevolgen hebben: Door de aanwezigheid van zowel elektrische bronnen als brandbare materialen zoals plastic beginnen branden meestal langzaam en ontstaan er pas vlammen na een lange periode van oververhitting en smeulend vuur. Rook moet dus absoluut vroegtijdig worden gedetecteerd om het ontstaan van vlammen te voorkomen. Door de ventilatie die nodig is om te voorkomen dat apparatuur oververhit raakt, wordt ook de rook verspreid. Hierdoor is deze lastiger te detecteren en wordt de kans groter dat een brand zich snel uitbreidt naar andere gebieden.

Ons branddetectieconcept voor technische ruimten van tunnels combineert aanzuigrookdetectie en een zeer nauwkeurige rookdetectie met Sinteso™ S-LINE-melders in de ruimte, onder verhoogde vloeren of in kabelkanalen. Door een continue luchtbemonstering en -analyse proberen aanzuigrookmelders de problemen te omzeilen die het hoge ventilatieniveau met zich meebrengt Wanneer er rookdeeltjes worden gedetecteerd, wordt er een vooralarm afgegeven, waarna de ventilatie wordt uitgeschakeld en S-LINE-detectoren kunnen controleren of het alarm terecht is. Wanneer wordt bevestigd dat het alarm terecht is, wordt het brandblussysteem geactiveerd. 

Schadebeperking en snel herstel dankzij aangepaste brandbestrijding

Voor technische ruimten van tunnels beveelt Siemens Sinorix™ CDT aan. Deze oplossing is voorzien van de innovatieve Constant Discharge Technology. Hiermee wordt de ruimte binnen 60 seconden overspoeld met natuurlijke middelen, waardoor de brand op betrouwbare wijze wordt geblust. Het op stikstof gebaseerde middel is niet schadelijk voor mensen, de omgeving of de elektrische infrastructuur.

De unieke Constant Discharge Technology zorgt voor een minimale overdruk en turbulentie, waardoor de kans op meer schade aan kritieke systemen kleiner wordt. Via de XC10-brandbestrijdingspanelen kunnen alle incidenten worden doorgestuurd naar de relevante brandveiligheidssystemen. Bovendien kunnen ze worden geïntegreerd in de ventilatiesystemen om de kans te verkleinen dat branden worden voorzien van verse lucht.