Tunnel

Een oplossing voor de complexiteit van de veiligheid in tunnels

Elke tunnel brengt unieke uitdagingen op het gebied van veiligheid met zich mee. Deze zijn afhankelijk van waar de tunnel zich bevindt, hoe deze is ingedeeld, hoe hoog deze is en wat de verkeersvolumes en -patronen zijn. Effectieve tunnelbeveiliging moet de volgende twee belangrijke aspecten verbeteren: incidentpreventie (met name brand) en de beperking van de gevolgen van incidenten. Doordat Siemens bijna 50 jaar ervaring heeft met brandveiligheid in tunnels, begrijpen wij wat voor invloed de besloten omgeving van tunnels, hun cruciale economische rol en de regelgeving hebben op de vereisten voor de brandveiligheid, nu en in de toekomst. Als de partner van uw keuze helpen we u een toekomstbestendige strategie uit te stippelen op het gebied van brandveiligheidstechnologie. Deze moet nauwkeurig afgestemd worden op elke afzonderlijke tunnel en geïntegreerd worden in een algemeen systeem dat consistent en op de lange termijn uitstekende prestaties levert.

Brandpreventie door automatische incidentdetectie

In tunnels kunnen zelfs gebeurtenissen die weinig lijken voor te stellen, snel escaleren. Hoewel de toepassing hiervan volgens Europese richtlijn 2004/54/EC niet verplicht is voor tunnels van minder dan 3000 meter lang, hebben AID-systemen (Automatische Incident Detectie) hun nut al bewezen in kortere autoweg- en spoorwegtunnels. AID-systemen werken meestal met video en ze maken gebruik van algoritmen om videobeelden te analyseren en afwijkingen van 'normale' patronen te detecteren. Medewerkers worden automatisch op de hoogte gesteld van situaties die afwijken van de standaard. Met automatische incidentdetectie via Siveillance™ van Siemens kunt u op betrouwbare wijze objecten en situaties die kunnen leiden tot ongelukken of brand identificeren en volgen, en hiervoor waarschuwen. Dit universele videotoepassingsplatform geeft een alarm af wanneer gedefinieerde veiligheidsregels worden geschonden (denk bijvoorbeeld aan langzaam rijdend of stilstaand verkeer, een spookrijder of een verloren lading). Het systeem kan worden geïntegreerd met het verkeerssignaleringssysteem en automatische barrières, zodat bestuurders automatisch kunnen worden gewaarschuwd voor het incident voordat ze de tunnel in rijden.

Incident- en schadebeperking door nauwkeurige brandlokalisering

Zoals voor alle branden geldt, moet de bron van een brand in een tunnel snel worden gevonden om de gevolgen van het incident te kunnen beperken. Het eerste verdedigingsmechanisme kan worden gevormd door een rookdetectie-videosysteem, zoals dat in Siveillance. Hiermee kunnen tunnelmedewerkers en hulpdiensten beter beoordelen of er brandgevaar is doordat ze op afstand waardevolle informatie kunnen verzamelen over de rookontwikkeling in de tunnel.  Lineaire warmtedetectiesystemen, zoals FibroLaser™ van Siemens, vormen een efficiënte aanvulling op de videoanalyse. Deze systemen nemen het in de tunnel over van de videocamera's (waarop uiteindelijk niets meer te zien is door de rook) of de rookmelders (die steeds vaker worden gebruikt in combinatie met lineaire warmtedetectiesystemen). Ze geven precies aan waar de warmtebron zich bevindt, wat de omvang is van de brand en in welke richting deze zich verspreidt. Dit is allemaal informatie die belangrijk is voor een correcte toepassing van de afzuiging van rook, de inzet van brandbestrijding en de verbetering van de ontsnappingsmogelijkheden in de tunnel.

Optimale reactie met snelle alarmering en evacuatie

Het is een van de belangrijkste doelstellingen bij incidenten in een tunnel dat mensen zichzelf moeten kunnen redden. Evacuatie moet plaatsvinden voordat de omstandigheden verslechteren (giftige rook, slechte zichtbaarheid, instortingsgevaar). Toch hebben recente gebeurtenissen uitgewezen dat tunnelgebruikers hun wagen (en dus de tunnel) vaak niet graag verlaten omdat ze de ernst van het incident onderschatten of denken dat de hulpdiensten hen sneller zullen bereiken dan realistisch gezien mogelijk is. Communicatiesystemen waarmee in noodgevallen onmiddellijk boodschappen kunnen worden uitgezonden, zijn dus cruciaal om het risico te beperken dat tunnelgebruikers lopen. Via deze systemen kunnen namelijk instructies worden gegeven om te ontsnappen. Het E100-spraakevacuatiesysteem van Siemens wordt geactiveerd bij een alarm. Hiermee worden opgenomen instructies of live mededelingen uitgezonden, terwijl er tegelijkertijd evaluatielampen gaan knipperen langs de ontsnappingsroute. Zo wordt ervoor gezorgd dat gebruikers onmiddellijk op de hoogte zijn van het gevaar en weten dat ze onmiddellijk moeten evacueren.