Kabeldistributie

In energiecentrales worden kabelgoten gebruikt voor alle systeem- en gegevenskabels. Deze kabels zorgen er niet alleen voor dat de centrale operationeel blijft, maar ze regelen ook de veiligheidssystemen. Het is dus van groot belang dat ze worden beschermd tegen brand.

In energiecentrales kan zich stof of brandbaar materiaal ophopen in deze goten. De rookmelders van Siemens zorgen ervoor dat een potentiële brand onmiddellijk wordt gedetecteerd en dat er alarminformatie wordt doorgestuurd naar de bedieningsruimte. In gebieden met een hoog risico kan detectie ook worden gecombineerd met automatische brandbestrijding.