Centrale verwarmings- en koelinstallatie

De verwarmings- en koelinstallatie van een energiecentrale moet worden bewaakt door een goedgekeurd regelsysteem dat ervoor zorgt dat er geen storingen of onderbrekingen optreden tot het systeem wordt uitgeschakeld. Wanneer er zich bijvoorbeeld een defect voordoet in het verbrandingssysteem, zorgen apparaten van Siemens ervoor dat de volledige verwarmingsinstallatie wordt uitgeschakeld. Alle brandstofkleppen (voor olie of gas) worden onmiddellijk gesloten en alle regelapparaten blijven vergrendeld in de failsafe-positie, waarbij wordt aangegeven wat de oorzaak hiervan is. IJswaterapparatuur wordt standaard bewaakt om de werkbelasting eerlijk te verdelen op basis van de vraag. Hiervoor worden duty/standby-werkschema's gebruikt.

In alle producten van Siemens worden veiligheidsfuncties gecombineerd met algoritmen om het comfort te verhogen en (waar mogelijk) het brandstofverbruik te verlagen. Dit betekent dat we de verwarmings- en koelinstallatie voor de energiecentrale regelen en bewaken, en ook direct bijdragen aan de verlaging van de koolstofemissie.