IT-ruimte

Energiecentralesystemen moeten 24 uur per dag actief blijven omdat ze essentieel zijn om de centrale effectief te laten draaien.

Beveiliging

Het is dus van groot belang dat de toegang tot gebieden waar zich IT-servers bevinden, wordt gecontroleerd. Met een videobewakingssysteem kan onmiddellijk worden gecontroleerd wat er in de ruimte gebeurt. Bovendien wordt er opgeslagen wie er binnenkomt. Fysieke toegang kan worden geregeld met een toegangspas met pincode of in combinatie met een biometrische toegangscontrole, zoals een palmlezer. Als leverancier van al deze technologieën raadt Siemens u op basis van de beveiligingsrisico's de beste oplossing aan.

Brandveiligheid

Omdat brandgevaar een ernstige bedreiging vormt voor IT-ruimten, is het cruciaal dat branden onmiddellijk worden gedetecteerd en bestreden. De melders van Siemens, die niet alleen de hele ruimte maar ook verhoogde vloeren controleren, bieden een echt-alarm-garantie. Dit staat garant voor een betrouwbare detectie. Zodra er een brand is gedetecteerd, wordt deze geblust. De gasblussystemen van Siemens zorgen ervoor dat de brand onmiddellijk wordt geblust zonder de apparatuur in de ruimte te beschadigen.

Energiezuinigheid

Voor IT-ruimten zijn twee zaken cruciaal: koeling en stroom. De betrouwbare voeding van Siemens zorgt ervoor dat alle servers en systemen gevrijwaard blijven van problemen met de stroomvoorziening. Sensoren bewaken zowel de apparatuur als de ruimte, terwijl ventilatiesystemen ervoor zorgen dat kasten en de ruimte zelf koel blijven. De geautomatiseerde bewaking van de sensorwaarden kan een alarm afgeven als er een afwijking wordt gedetecteerd van vooraf ingestelde waarden. Er wordt dan een technicus gewaarschuwd die het probleem moet onderzoeken voordat het kan uitgroeien tot een ernstig incident. Zo kan het systeem continu blijven werken.