Gebouw met hoofdturbine

Beveiliging en brandveiligheid

Het gebouw met de hoofdturbine en alle bijbehorende apparatuur veilig en efficiënt maken is cruciaal voor een energiecentrale. Als er zich een incident voordoet, moet er snel worden ingegrepen. Dreigingen moeten vroegtijdig worden gesignaleerd zodat er zo min mogelijk apparatuur beschadigd raakt. Het is nog beter als incidenten kunnen worden voorkomen. Of het nu om rook of toegang door onbevoegden gaat, alle processen moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat er adequaat wordt gereageerd.

Preventieve maatregelen, zoals videobewaking, inbraakalarm, toegangscontrole en zelfs biometrische identificatie in kerncentrales, liggen aan de basis van beveiligingssystemen, samen met brandveiligheid, brandbestrijding en ontruimingsystemen.

De command en control-systemen van Siemens houden echter rekening met de vraag van een energiecentrale, inclusief die van het turbinegebouw als geheel, op het gebied van beveiligingsapparatuur tot en met gebouwtechnologie en brandveiligheid. Vervolgens bouwen we intelligente oplossingen die personeel, apparatuur en de hele infrastructuur beschermen.

Energiezuinigheid

Door de industriële aard (die wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van stof, warmte en gassen) en de enorme omvang van turbinegebouwen is de energievoorziening een zeer complexe aangelegenheid. Siemens levert daarom intelligente systemen die de niveaus bewaken en op basis hiervan aanpassingen doorvoeren om een prettige werkomgeving te garanderen voor het personeel.

Laagspanningsvoedingen

Onze producten en systemen op basis van laagspanningsvoeding, waaronder verdeelborden en stroomonderbrekers, zorgen voor een veilige stroomvoorziening voor alle draaiende apparatuur en voor het hele gebouw met de hoofdturbine.