Perimeterbeveiliging

Of het nu gaat om een centrale voor fossiele brandstof of gas, of om een kerncentrale, ze hebben allemaal een omtrek die moet worden beschermd zodat onbevoegden geen toegang krijgen tot de centrale.

Met Wide-Area-bewaking kunnen camera's worden gebruikt om een barrière of zone te creëren rondom een bepaald gebied, of dit nu een hek, een gebouw met verhoogd risico of een open gebied is. Op deze zones kunnen regels worden toegepast, mogelijk alleen om te bepalen wat er zich in dat gebied bevindt (auto's, vrachtwagens, personen, enzovoort). Dit kan grafisch worden weergegeven voor een eenvoudig overzicht.

Een voorbeeld van een eenvoudige regel is dat een auto of vrachtwagen zich wel in een bepaald gebied mag bevinden, maar iemand die te voet is niet. In de meest kwetsbare gebieden, zoals de buitengrens, zijn ingaande bewegingen niet toegestaan.

Als de regels in een bepaalde zone worden overtreden, klinkt er een alarm en worden de camera of camera's in dat gebied automatisch weergegeven voor de medewerker.

Het voordeel hiervan is dat medewerkers niet een hele wand met monitoren (voor een groot aantal camera's) in de gaten hoeven te houden. Ze kijken naar één scherm waarop alle vereiste informatie wordt getoond. De naam van dit systeem is SiveillanceTM Site IQ.