Desigo gebouwautomatiserings- en -regelsysteem

Het innovatieve systeem voor energiezuinige gebouwen

Door op alle systeemniveaus gebruik te maken van beproefde applicaties en energiebesparende functies en bewakingsfuncties, maakt Desigo™ het u mogelijk uw energiekosten permanent te verlagen, met optimaal ruimtecomfort.

Een andere manier om energie te besparen is het actief bij het automatiseringsproces betrekken van de ruimtegebruikers.
Wanneer het gebruik van uw gebouw verandert of wanneer het nodig is de indeling van de ruimten aan te passen, kan Desigo flexibel worden aangepast aan de nieuwe situatie.

Open communicatiestandaarden bieden voordelige integratiemogelijkheden voor elke toepassingseis in uw gebouw, daarbij geniet u de voordelen van een maximale IT-compatibiliteit. Bovendien voldoet Desigo aan de internationale BACnet-standaarden en de AMEV-richtlijnen.

Kenmerken

  • Lagere energiekosten, dankzij een intelligent energiebeheer en energiebesparende functies

  • Duurzame bescherming van uw investeringen, dankzij maximale flexibiliteit

  • Een geoptimaliseerd ruimteklimaat verhoogt de productiviteit van de ruimtegebruiker

  • Hoger rendement tegen lagere kosten

  • Gebruiksvriendelijk in elke situatie

  • Gecertificeerde betrouwbaarheid en levensduur