eLogboek – voor efficiëntere uitvoering van beheertaken

Inleiding

De afgelopen jaren is de wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid drastisch veranderd. Met name op het gebied van ‘eigen verantwoordelijkheid’ zijn de veranderingen voor gebouweigenaren sterk toegenomen.

In de NEN2654-1 is vastgelegd aan welke eisen het beheer, de controle en het onderhoud aan brandmeldinstallaties moeten voldoen. Een beheerder van de brandmeldinstallatie moet conform deze eisen handelen zodat bij calamiteiten en of inspecties door brandweer en verzekeraars eventuele nalatigheid kan worden uitgesloten.

Volgens de NEN2535 dient het branddetectiebedrijf een logboek aan de gebruiker over te dragen waarin de werkelijke staat en de bedrijfstoestand van de brandmeldinstallatie inzichtelijk gemaakt wordt. Dit logboek mag conform deze norm ook als elektronisch logboek worden uitgevoerd, zolang het de volgende onderdelen bevat:

-  verslaggeving van alle gebeurtenissen zoals beheer, controle en het onderhoud;
-  programma van Eisen (PVE);
-  blokschema;
-  functiematrix;
-  installatieplattegronden;
-  berekening van het maximaal aantal ongewenste en onechte meldingen.

eLogboek

Het door Siemens ontwikkelde elektronische logboek vervangt het papieren logboek bij elke installatie en biedt online toegang tot de inhoud. Het eLogboek is toegankelijk via de browser op al uw devices, zoals PC, smartphone en tablet. Hierdoor is het mogelijk om de status van alle gebouw(veiligheids)voorzieningen op een efficiëntere manier te monitoren en de beheertaken te organiseren.

Naast de minimale eisen waaraan een logboek moet voldoen is in het elektronische logboek een documentbeheersysteem en planningsmodule opgenomen. Daar waar Siemens de installatie onderhoudt, worden alle systeem- en onderhoudsdocumenten automatisch geactualiseerd. Maar het toevoegen van eigen documenten is dus ook mogelijk. Hiermee wordt alle documentatie m.b.t. brandveiligheid op één plaats toegankelijk voor alle door u geautoriseerde personen.

Heeft u meerdere installaties? Ook dit is geen probleem. Iedere installatie heeft namelijk een eigen logboek die vanuit één centrale plaats beheerd kunnen worden. Extra functionaliteiten en diensten, zoals bijvoorbeeld  ‘performance reporting en consulting’, maken onderdeel uit van de Advantage in Touch servicepakketten van Siemens. Hiermee krijgt u een nog completer gedigitaliseerd servicepakket voor uw installaties. Informeer naar de mogelijkheden.


U logt eenvoudig in via een QR-code  welke bevestigd wordt op de brandmeld installatie. Door het scannen van de QR-code wordt direct het betreffende eLogboek benaderd. Dit geldt  alleen voor de door u geautoriseerde personen.

Gebruikers

Per eLogboek is het mogelijk om zowel logboekgebruikers als -beheerders toe te voegen met verschillende rechten.

1.      Gebruiker (bijvoorbeeld gebouwbeheerder, beveiliging, certificerende instanties)
         -  Inzien van gegevens;
         -  registreren van events en plaatsen van meldingen;
         -  toevoegen van documenten.

2.      Beheerder (bijvoorbeeld beheerder BMI)
         -  Het muteren van gebeurtenissen en documenten;
         -  toewijzen van gebruikers aan logboeken;
         -  registreren en wijzigen van installatiegegevens, tijdschema’s en planning.

Hosting en beheer

Het elektronisch logboek is benaderbaar via internet en wordt op een centrale plaats gehost door Siemens. Dit is een hoogbeschikbare, ISO 27001 gecertificeerde omgeving. Zo bent u altijd verzekerd van betrouwbare en snelle toegang tot uw logboek. Het eLogboek is alleen bereikbaar via een beveiligde verbinding. Gegevens worden versleuteld verzonden volgens het HTTPS protocol waardoor gegevens bij eventuele onderschepping niet uitgelezen kunnen worden.

Wat zijn de voordelen van een eLogboek?

- Op één plek overzicht van al uw installaties
- Het logboek is gemakkelijk via internet toegankelijk
- Documentbeheersysteem met versiebeheer
- Missende documenten zijn verleden tijd
- Eenvoudig en snel actueel houden van uw logboeken
- Geen gegevensverlies bij calamiteiten op locatie
- Direct onderhoudsformulieren via het logboek invullen
- Elke installatie heeft een eigen webpagina
- Onderhoudsplanning met daarin opgenomen tijdschema’s en planningsoverzicht
- Gegevens snel beschikbaar via QRCode op mobiele devices zoals smartphone en tablet
- Automatische e-mailberichten versturen aan de belanghebbenden
- CO2 en kostenreductie door minder papiergebruik en transport

Contact

Uw contactpersoon bij Siemens vertelt u graag meer over de mogelijkheden van het Elektronisch Logboek.