Siemens NL

Meer comfort met energie-efficiënte oplossingen

De bezetting van een gebouw stelt hoge eisen aan het gebouwautomatiseringssysteem.

Met Total Building Solutions wordt energie bespaard op toegangs-, beveiligings- en comfortfuncties door gebruik te maken van slimme algoritmen. Het comfort voor de gebruikers blijft hierbij gehandhaafd.

Voorbeeld: Als standaardinstelling activeert de reservering van een vergaderruimte alle benodigde functies (verlichting, ventilatie, airconditioning, zonwering, beamer en overige energieverbruikers). 5 minuten voordat de ruimte in gebruik wordt genomen worden deze functies geactiveerd en schakelt deze automatisch weer uit, onmiddellijk nadat de gebruikers de ruimte hebben verlaten. Het signaal van de bewegingsmelder aan het beheerstation: schakel alle functies uit - de ruimte is onbezet, zorgt hiervoor.

Bekijk de comfortvideo voor meer voorbeelden van toepassingen.

Total Building Solutions verzekeren de gebruikers van een gebouw van een optimaal comfort en ideale omgevingsomstandigheden en verhogen de waarde van het gebouw door energie-efficiënte maatregelen, 24 uur per dag.

Energiezuinig gebruik met Total Building Solutions, 24 uur per dag.
Total Building Solutions; meer dan technische integratie

Kenmerken

  • Meer comfort voor alle gebruikers

  • Tevreden en productieve gebruikers , dankzij de ideale werkomstandigheden

  • Effectieve energiebesparingen dankzij de geïntegreerde gebouwentechnologie  en intelligente toepassingen.

  • Meer kapitaal, dankzij de lagere bedrijfskosten en de grotere bescherming van uw investering

  • Uitgebreide service gedurende de gehele levenscyclus