Waterwegen

Siemens biedt innovatieve automatiserings- en bedieningsoplossingen voor onder meer sluizencomplexen, waarmee vervoer over water kostenefficiënt blijft.

Sluizen en bruggen

De tijden dat elke sluis bemand werd door een sluiswachter, zijn voorbij: vrijwel alle sluizencomplexen in Nederland worden automatisch bediend. Siemens biedt innovatieve oplossingen om deze automatisering verder te verbeteren en te upgraden. Centrale aansturing van sluizencomplexen kan ook een flinke kostenbesparing opleveren.

Verkeersmanagement op het water

Verkeersmanagement op het water is een volgende stap in het efficiënter gebruikmaken van waterwegen. Door verkeersstromen te voorspellen en sluisbewegingen en het openen en sluiten van bruggen daarop af te stemmen, kan extra efficiencywinst geboekt worden: een ‘groene golf’ op het water. De expertise van Siemens, zowel op het gebied van traffic management als besturing van sluizencomplexen, draagt daar aan bij.

Waterkeringen

Waar bij sluizen steeds meer wordt toegewerkt naar centrale besturingssystemen uit het oogpunt van kostenbesparingen, ligt bij bediening en automatisering van stormvloed- of waterkeringen de nadruk op veiligheid. Elke kering wordt lokaal aangestuurd, maar de aansturing kan zo nodig volledig worden overgenomen vanaf een andere locatie.

Service

Siemens Mobility biedt automatiserings-, centralisatie- en bedieningsoplossingen voor sluizencomplexen, bruggen, waterkeringen en andere waterinfrastructuren. Van ontwerp, engineering en alle elektrotechnische systemen, tot en met projectmanagement en de uiteindelijke oplevering. Als hoofdaannemer of in samenwerkingsprojecten. Ook langlopende onderhoudscontracten behoren tot de mogelijkheden.

Case: besturing Hartelkering Spijkenisse

De Hartelkering bij Spijkenisse is in de afgelopen vijftien jaar slechts één keer gesloten. Toch doet dat niets af aan de betrouwbaarheidseisen die de overheid stelt. De stormvloedkering beschermt immers vele tienduizenden inwoners tegen overstromingen.

In de zomer van 2011, vóór de start van het stormseizoen, verving Siemens Mobility de besturing van de stormvloedkering, zodat deze weer voldoet aan alle veiligheidseisen van Rijkswaterstaat. Daarnaast is het systeem redundant uitgevoerd en gekoppeld aan de besturing van de Maeslantkering bij Hoek van Holland.

> Lees meer op Mobility Matters