Complete mobility.

Efficiënte mobiliteits- en logistieke oplossingen voor een geïntegreerd vervoerssysteem – om mensen en goederen efficiënt, snel en veilig te vervoeren.

„Complete mobility“ is het antwoord van Siemens op de uitdagingen van de toenemende wereldbevolking en verstedelijking, klimaatveranderingen en het verbruik van natuurlijke hulpbronnen. Om mobiliteit ook in de toekomst te kunnen garanderen, moeten vervoers- en informatiesystemen één geheel vormen. En of het daarbij nu om vervoer in steden en agglomeraties gaat of om de verbinding tussen wereldsteden en landen: de talrijke uitdagingen kunnen alleen met succes worden aangegaan, wanneer alle transportmiddelen goed op elkaar zijn afgestemd en perfect samenwerken.

Daarom creëert Siemens geïntegreerde mobiliteitsoplossingen – voor een veilig, economisch en milieuvriendelijk vervoer van personen en goederen. Siemens beschikt over alle daartoe benodigde ervaring en expertise: van operationele beheerssystemen voor spoor-, weg- en waterverkeer, railelektrificatiesystemen en railvoertuigen voor lokaal, regionaal en langeafstandsvervoer tot en met oplossingen voor luchthavenlogistiek en postautomatisering.

Heden en toekomst stellen kritische vragen:

Hoe kan het vervoer milieuvriendelijker worden vormgegeven? Hoe komen personen en goederen veilig en betrouwbaar op de plaats van bestemming? Hoe kan de winstgevendheid van vervoerssystemen gewaarborgd of verder verbeterd worden? Hoe kunnen de sterke punten van de verschillende transportmiddelen nog beter worden benut? En vooral: hoe kan de koppeling van verschillende systemen in één netwerk een bijdrage leveren aan de efficiëntieverbetering?

Stapt u maar in en laat u begeleiden door de heer Jones op zijn virtuele reis door de wereld van morgen – in onze videotrailer.


Toekomstgerichte oplossingen voor mobiliteit - Green mobility.

Volgende halte: De toekomst. Wij zijn er al.

Wij zijn nu al druk bezig met het oplossingenscenario voor de toekomst. Al meer dan 160 jaar is het ons devies om altijd een stap verder te denken. Ons doel is een duurzame economische omgeving en wij streven die na op wereldwijde schaal.