Oplossingen voor verkeer op de weg

Het zekerstellen van mobiliteit en tegelijkertijd de negatieve impact hiervan op economie, milieu en kwaliteit van leven reduceren, is een van de belangrijkste uitdagingen van deze tijd.

Focus op innovatie

Dit geldt in het bijzonder voor grote steden en stedelijke agglomeraties. Als wereldmarktleider op het gebied van verkeerstechnologie kan Siemens buigen op bijna 100 jaar unieke ervaring in het implementeren van passende technologieën en oplossingen. We nemen innovatie uiterst serieus. Onze systemen worden continu verder ontwikkeld, zodat deze altijd ‘state of the art’ zijn. En wat duurzaamheid betreft, is het voor ons vanzelfsprekend dat nieuwe technologie moeiteloos kan worden gecombineerd met reeds bestaande installaties.

Oplossingen uit een hand

Aan steden en stedelijke agglomeraties over de hele wereld levert Siemens de elementen die nodig zijn voor de effectieve besturing van het stedelijk vervoer. En al die elementen komen bij Siemens zelf vandaan. Onderaan de streep betekent dat een aanzienlijke verbetering in de beheersing van verkeersstromen, een verdere terugdringing van de milieuvervuiling als gevolg van het verkeer en een verdere verbetering van de algehele veiligheid op de weg.


Verkeerscentrales

Siemens heeft wereldwijd al meer dan 1000 verkeercentrales gerealiseerd – meer dan welke andere onderneming ook. Onze know-how vormt de basis van Siemens’ producten en oplossingen en wordt voortdurend toegepast in de voortgaande ontwikkeling daarvan. Onze systemen kenmerken zich op het gebied van flexibiliteit, modulariteit en schaalbaarheid.Infrastructuur en stedelijk verkeersmanagement

Verkeersdrukte en soorten van verkeer nemen gestaag toe. Met alle gevolgen van dien voor de stedelijke infrastructuren. In tal van steden bestaat er daarom volop behoefte aan verbetering van beheersing van de verkeersstromen. Siemens levert de noodzakelijke infrastructuur en verkeersregeltechnologie.
Tools voor verkeersmanagement

De modernste technologieën en intelligente concepten: onze verkeerstools voor de planning, levering en omgang met verkeerssystemen zijn gebaseerd op een omvangrijke knowhow en worden gekenmerkt door intuïtieve en eenvoudige bediening.Parkeermanagement

Veel stedelijke agglomeraties kampen met een tekort aan parkeergelegenheid of hebben massaal te maken met verkeer dat op zoek is naar parkeer-ruimte. Siemens biedt het complete pakket van oplossingen voor effectief parkeer-management.
Systemen voor tolheffing in steden

Er is een verscheidenheid aan oplossingen voor tolheffing. Het eenzijdige model van ‘tol’ als instrument voor herfinanciering heeft inmiddels zijn tijd gehad. Siemens heeft op dit gebied tal van intelligente oplossingen ontwikkeld.Service

Naast technologische oplossingen bieden we onze klanten een grote verscheiden-heid aan services, zoals advisering, planning, onderhoud en reparatie. Verder bieden we ondersteuning bij het inbedrijfstellen, geven we trainingen en managen we de kwaliteit van de installaties.
Trends in stedelijke verkeerstechnologie

Siemens promoot actief innovatie- en pionierstrends en ontwikkelt baanbrekende oplossingen en technologieën.  En uiteraard zorgt Siemens er daarbij voor dat nieuwe ontwikkelingen moeiteloos kunnen worden gecombineerd met reeds bestaande structuren.