Siemens Energy Management

Mobiele oplossingen

Verouderde installaties moeten op den duur vervangen worden. Dat kan bijvoorbeeld zijn, omdat bepaalde onderdelen niet meer te verkrijgen zijn of dat de installaties niet meer voldoen aan huidige veiligheidsnormen . Siemens heeft ervaring met het stapsgewijs vervangen van verouderde elektriciteitsverdelers voor midden- en laagspanning.

Bij de vervanging van installaties moet er vaak rekening gehouden worden met de beperking, dat het proces vaak niet (volledig) stilgelegd kan worden. Siemens kan hieraan invulling geven met de inzet van een mobiele middenspanningschakelinstallatie als tijdelijk onderstation. De bestaande verbindingen worden tijdelijk omgezwaaid naar de mobiele installatie waarop de oude installatie vervangen kan worden.