Netberekeningen

Making our knowledge your power

Netwerkstudies

Optimaal inzicht in elektrische transport- en distributiesystemen is essentieel voor de betrouwbaarheid van uw energievoorziening. In bestaande installaties kunnen situaties zoals overbelasting, kortsluiting en aardfouten leiden tot ongecontroleerde onderbrekingen van de elektriciteit voorziening in uw installaties. Dit kan grote economische schade veroorzaken. Tekortkomingen van de beschikbare capaciteiten, het inschakelen van grote motoren en transformatoren en uitbreidingen zijn vaak oorzaken van dit soort situaties. Netwerkstudies van Siemens geven u inzicht waar en wanneer de kritische punten in uw net zich voordoen en op welke wijze u een optimale beschikbaarheid van elektrische energie kunt realiseren.

Netwerkstudie zorgt voor zekerheid. Flikkeren van de verlichting, warmlopen van motoren, plotselinge uitval van o.a. PC’s en servers en het uitvallen van installaties. Dit zijn enkele voorbeelden dat uw energienet zijn grenzen heeft bereikt en niet meer betrouwbaar is. Naast deze herkenbare en zichtbare indicaties zijn er nog vele aspecten die niet zichtbaar zijn en grote invloed hebben op de betrouwbaarheid en kwaliteit van uw energienet. Om stroomuitval te voorkomen is inzicht, controle en beheer van uw installatie noodzakelijk.

Een hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid zorgen ervoor dat uw productie- en bedrijfsprocessen gewaarborgd blijven. Dit geldt bij bestaande installaties maar ook bij nieuwbouw en renovaties.

Netwerkstudies geven een gedetailleerd inzicht in uw installatie. Risico’s worden inzichtelijk en de mogelijke effecten op de korte en langere termijn worden duidelijk.

Onafhankelijk en gedegen advies

Siemens is sinds 1950 actief op het gebied van netwerkstudies en -berekeningen. Wereldwijd hebben wij meer dan 210 netwerkspecialisten en -consultants die lokale- en internationale projecten uitvoeren. Onze kennis en internationale ervaring bieden u veel voordelen. Welk probleem of vraag u ook heeft, wij zijn in staat om u een gedegen en onafhankelijk advies te geven.

Service en consultancy activiteiten

 • Strategische netwerkplanning

 • Aarding en EMC berekeningen

 • Arc Flash berekeningen

 • Beveiliging coördinatie & selectiviteitstudies

 • CT en VT ontwerp en analyses/metingen

 • Dynamische netwerkstudies

 • Isolatiecoördinatie en Transienten

 • Netkwaliteit en -blindstroomcompensatie

 • Net(kwaliteits)metingen

 • Elektriciteitvoorzieningsystemen

 • Integratie van duurzame energie zoals o.a. windenergie

 • Decentrale energiemanagement

 • Assetmanagement