Centre of Competence

Nederlands

Veilige en betrouwbare energievoorziening en maximale beschikbaarheid van systemen zijn de absolute basis voor de exploitatie van een datacenter. Siemens focust zich al meer dan tien jaar op de levering van een compleet aanbod voor energiedistributie en heeft professionele knowhow en competenties tot haar beschikking. Er zijn drie Centers of Competence die momenteel een wereldwijde ondersteuning aan bedrijven in de datacentersector bieden. Deze CoC’s zijn gericht op Noord- en Zuid Amerika, Azië en Europa. Siemens Nederland en België zijn het aanspreekpunt voor Europa.

Het CoC van Europa bevindt zich onder de sector Infrastructure & Cities van Siemens Nederland. Binnen deze sector werkt de divisie Low and Medium Voltage samen met Building Technologies om alle partijen binnen de datacenterwereld optimaal van dienst te zijn. Dit omvat het aanbod van een compleet portfolio, consultancy, project management en de uiteindelijke implementatie van de systemen.


English

Safe and reliable power distribution and maximum availability of the systems are the absolute base for the operation of a data center. Siemens has spent more than ten years of experience on the supply of a complete range for energy distribution and has professional know-how and competences at its disposal. There are three Centers of Competence which currently offer global support to companies in the data center sector. These CoC’s are focused on North and South America, Asia and Europe. Siemens Netherlands and Belgium are the point of contact for Europe.

The CoC of Europe is located in the sector Infrastructure & Cities of Siemens Netherlands. The division Low and Medium Voltage cooperates with the division Building Technologies to serve all parties within the data center world at its best. This includes the offer of a complete portfolio, consultancy, project management and the eventual implementation of the systems.