Health Safety Environment

Siemens bevordert een globaal Health, Safety en Environmental cultuur om de bescherming van klanten, personeel en het algemene publiek te verzekeren. Vermindering van afval, uitstoot en lozingen en verbetering van de energie-efficiƫntie, Siemens werkt continu aan het minimaliseren van de milieu-impact.

Binnen Siemens Nederland is een EHS-managementsysteem en -organisatie van kracht. EHS staat, conform de internationale Siemens definitie, voor Environment, Health & Safety. De EHS-organisatie is van groot belang voor de organisatorische borging van Sustainability binnen Siemens. Met het EHS-managementsysteem geeft Siemens invulling aan interne regels en richtlijnen en aan wettelijke verplichtingen, voortvloeiend uit Arbo- en milieuwetgeving. Bij Arbo-wetgeving ligt het accent daarbij op Health & Safety, bij milieuwetgeving op Environment.