Referenties ALPHA partners

Maak hier kennis met de projecten van onze ALPHA partners

Verwater Industrial Services - Eurotank Amsterdam

De diensten van Verwater Industrial Services omvatten engineering, projectmanagement, automatisering en installatie ten behoeve van industriële projecten en industrieel beheer en onderhoud. Voor de industriemarkten automotive, farmacie, food, chemie, olie en gas realiseert Verwater Industrial Services passende technische totaaloplossingen.
Een woordvoerder: “We zijn nauw betrokken bij de primaire en secundaire bedrijfsprocessen van onze opdrachtgevers en indien gewenst geven onze medewerkers technische adviezen die kostenbesparingen en procesverbeteringen kunnen opleveren. Zo ook bij het ontwerp en de uitvoering van de elektrische besturing van deze tankopslagterminal. Bij Eurotank Amsterdam in het Westelijk havengebied van Amsterdam zijn wij begin 2009 begonnen met het compleet renoveren van deze tankterminal en waar wij op diverse plaatsen Siemens S4 verdelers hebben mogen neerzetten.

ETA is een ter­mi­nal in Am­ster­dam met on­ge­veer hon­derd col­le­ga’s in dienst. ETA is vooral sterk door flexi­bi­li­teit en ca­pa­ci­teit. Zo heeft onze ter­mi­nal een op­slag­ca­pa­ci­teit van 1.394.000 m3 en met twaalf stei­gers van for­maat laden en los­sen zij veel grote sche­pen. Daar­naast on­der­schei­den zij zich door stan­daar­den op het ge­bied van he­alth, sa­fe­ty en en­vi­ron­ment (HSE). Stan­daar­den die bij ETA niet op zich­zelf staan, maar echt ver­we­ven zijn met hun en onze werk­zaam­he­den. Het is een on­der­deel van onze beider cul­tuur. Dit doen wij door hier gezamen­lijk ver­ant­woor­de­lijk­heid voor te nemen."Maru Engineering BV - De groene Aggregaat

Om aan de groene behoefte te voldoen van gebruikers van aggregaten heeft Maru-Engineering B.V. een nieuw soort aggregaat ontwikkeld. Met dit nieuwe type aggregaat richten we ons op de kleine energieverbruikers. De container is zo ingericht dat het het kleine bestaande aggregaat in zijn geheel kan vervangen.

Deze installatie beschikt over vier PV-panelen en een eigen energieopslag in de vorm van een Lithium accupakket. Het systeem heeft een 1300Watt PV off-grid converter en een opslagcapaciteit van 3,5kWh.

Bedrijfsspanning:                            230Volt
Frequentie:                                      50Hertz
Vermogen max. (1 min)                   6000Watt
Vermogen nom.                               2500Watt

Voor dit project hebben we van de volgende producten en diensten van Siemens gebruikgemaakt:

 • Siemens ALPHA verdeler, De kunststof 8HP serie;

 • Siemens Automaten, 5SY6 serie;

 • Siemens bewaking, isolatiebewaking en kWh-meter;

 • Siemens PLC, S7-1200;

 • ALPHA Select voor calculatie en offerte.


Maru Engineering BV - De groene Aggregaat C2

Om aan de groene behoefte te voldoen van gebruikers van aggregaten heeft Maru-Engineering B.V. een nieuwe serie aggregaten ontwikkeld en reeds in productie genomen. Het uitgangspunt voor dit model is een hoge inzetbaarheid en verplaatsbaarheid. De installatie is in zijn geheel in een tien voets container geplaatst zodat hij eenvoudig te transporteren is naar een bouwplaats of evenement. In de container is een uitklapbare arm geplaatst met zes PV-modules, een generator, energieopslag door middel van accu’s en een energiemanagementsysteem. Wanneer de container op de bouwplaats is afgeleverd kan er na vijf minuten al gebruikgemaakt worden van duurzame energie. Tijdens een normale bedrijfssituatie leveren de PV-panelen de energie direct aan de verbruikers. Wanneer er geen energie wordt verbruikt dan wordt de opgewekte energie opgeslagen in het accupakket. Wanneer de energievraag hoog is dan wordt de generator gestart om de verbruikers te voeden en wanneer mogelijk de accu´s op te laden.

Bedrijfsspanning:                              400Volt 3~fase (50Hz)
Vermogen continu                             15kVA
Vermogen max. (1 min)                     30kWatt
Vermogen max. (4/5 uur)                  22,5kVA
Accu vermogen                                1800Ah
Vermogen PV.                                  1500Wpiek

Voor dit project hebben we van de volgende producten en diensten van Siemens gebruikgemaakt:

 • Siemens ALPHA verdeler, De kunststof 8HP serie;

 • Siemens Automaten, 5SY6 serie;

 • Siemens bewaking, isolatiebewaking en kWh-meter (Siemens PAC 3200);

 • Siemens PLC, S7-1200;

 • Siemens energiemanagement.Maru Engineering BV - Productie-uitbreiding Assa Abloy Groep

Voor de productie-uitbreiding bij de Assa Abloy groep heeft Maru-Engineering de nieuwe hoofd- en onderverdelers geleverd.

De productievestiging van Assa Abloy in Heerhugowaard werd uitgebreid met een nieuwe productiestraat voor het vervaardigen van een nieuw model overheaddeur. Deze nieuwe productiestraat bestaat uit een vijfentwintigtal machines, die allen gevoed worden vanuit de nieuwe verdeelinrichting. Voor het ontwerp van deze installatie hebben wij gebruikgemaakt van Siemens SIMARIS zodat we op een snelle en accurate wijze een goed ontwerp kunnen neerleggen. Dit ontwerp waarin wij gelijk rekening hebben gehouden met de kabellengtes en de gewenste beveiligingsmethode vormde de basis van de offerte en de uiteindelijk te leveren verdeler.

Het geleverde eindproduct is een ALPHA 630 vloerstaande verdeler. Aan de bovenzijde van deze verdeler zijn de kabeluitvoeren gesitueerd. De behuizing is voorzien van een railsysteem en een viertal escorte beveiligingen en vermogensautomaten. Via een kabel is deze verdeler aangesloten op een koppelkast.

Van de volgende Siemens diensten en producten hebben wij gebruikgemaakt in dit project:

 • Siemens ALPHA 630, verdeelinrichting;

 • Siemens ALPHA 630, koppelkast;

 • Siemens SIMARIS configuratie design;

 • Siemens SIMARIS curves;

 • Siemens installatieautomaten;

 • Siemens vermogensautomaten o.a. 3VL.


TBK - Het Louwman Museum

Wie kent het Louwman museum niet? Ze trekken met hun collectie een hoop aandacht op automotive gebied en wij als TBK mogen weten dat het eigenlijk ONS pand is......,waarom? Wij hebben als Technisch Aannemer de complete installaties gemaakt op het gebied van de Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde. Uiteraard hebben wij alle verdeelinrichtingen
uitgevoerd met Siemens. Voor alle 20 onderverdeelinrichtingen is gebruikgemaakt van de ALPHA 400 serie en de HVI is een SIVACON S4 serie, geschikt voor 1600A.

Leuk voor TBK, niet voor de veroorzaker, is dat er door een flinke lekkage de kast na 1 dag in bedrijf te zijn geweest, compleet met water is gelopen en wij per omgaande een nieuwe moesten bouwen. Dus eigenlijk hebben wij er twee mogen bouwen voor hetzelfde project in een zeer korte bouwtijd, mede namens de snelheid van het leveren van Siemens.


TechTron Groep BV - Recticel

Recticel is de organisatie die zorgt voor ons dagelijks zit- en ligcomfort door middel van schuimvullingen. Voor het vergroten van de productiecapaciteit en flexibiliteit wilde Recticel een extra matrassenproductielijn opstarten. TechTron heeft Recticel daarbij volledig ondersteund met het realiseren van een besturingsoplossing. Het betreft hier zowel de lijnbesturing als de stofafzuiginstallatie.

Deze implementatie heeft geresulteerd in een verhoogde output van matrassen. Bovendien zijn er minder logistieke handelingen vereist. Bij standaard gebruik van de nieuwe productielijn kunnen er tot wel 60 matrassen per uur geproduceerd worden. Op een standaard contourmachine worden slechts 5 tot 10 matrassen per uur geproduceerd en zijn er meer logistieke handelingen noodzakelijk.

Deze slag in efficiëntie heeft TechTron bereikt door nauw samen te werken met Recticel en de machinebouwer. Dit gebeurde tijdens het complete proces van engineeren tot de realisatie van de besturingspanelen. De uitgebreide productrange van Siemens was hiervoor uitermate geschikt. TechTron heeft Siemens geselecteerd vanwege het innovatieve en complete productaanbod, zoals de safety PLC en de frequentieregelaars met geïntegreerde Safety functionaliteit via Profinet. Daarnaast is één aanspreekpunt erg prettig bij een brede toepassing van verschillende technieken.

Gebruikte Siemens productgroepen:

 • Siemens Safety PLC

 • Siemens SIRIUS schakelmateriaal

 • Siemens frequentieregelaars

 • Siemens HMI multipanels

 • Siemens RFID modules

 • Siemens WinCC Scada