Configuratie OSB adapters

Overspanningsbeveiligingen (OSB’s): apparatuur wiens hoofdcomponenten ontladingsvonkbruggen en/of spanningsonafhankelijke weerstanden (varistors, onderdrukkingsdiodes) bevat. Overspanningsbeveiligingscomponenten dienen apparatuur en installaties te beveiligen tegen ongewenste hoge overspanningen.

Overspanningsbeveiligingen zijn als volgt gecategoriseerd:

a) Volgens hun toepassing:

  • Overspanningsbeveiligingscomponenten voor systemen en apparatuur in energieverdeelsystemen

  • Overspanningsbeveiligingscomponenten voor het beveiligen van moderne elektronica in telecommunicatie, informatie- en signaalverwerkingsystemen tegen de directe en indirecte effecten van blikseminslag en overspanningen

  • Vonkbruggen voor aardingssystemen of voor potentiaalvereffening


b) Volgens hun piekstroomontladingscapaciteit en hun beveiligende werking:

  • Type 1 bliksembeveiliging voor invloeden als gevolg van directe blikseminslag of nabije inslag, voor de bescherming van installaties en systemen

  • Type 1 and 2 combinaties overspanningsbeveiligingen in één apparaat voor invloeden als gevolg van directe blikseminslag of nabije inslag, voor de bescherming van installaties en systemen en aangesloten systemen

  • Type 1 and type 2 overspanningsbeveiligingen voor inslag op afstand, overspanningen door schakelingen en elektrostatische ontladingen voor de beveiliging van installaties, apparatuur en aangesloten apparatuur

  • Type 3 wordt ingezet na type 1 en 2 osb’s en begrenst verder de overspanning ter beveiliging van de aangesloten verbruikers