3NX1 mespatroonmelder

Omschrijving

De mespatroonmelder signaleert op afstand of een mespatroon getript is. Er zijn drie verschillende uitvoeringen:

  • 3NX1 024 mespatroonmelder is te gebruiken op mespatronen met spanningsvoerende trekoren in bouwgrootte 000 t/m 2. Deze mepatroonmelder wordt eenvoudig op de trekoren gemonteerd. Wanneer een mespatroon aanspreekt, dan springt aan de bovenzijde van de mespatroon een veertje naar boven. Dit veertje schakelt de microschakelaar van de mespatroonmelder

  • 5TT3 170 zekeringbewaking: Wanneer een smeltveiligheid aanspreekt, dan ontstaat er een hoog Ohmige weerstand, wat de zekeringbewaking detecteert. Deze zekeringbewaking kan alle soorten smeltveiligheden bewaken. Ook wanneer de belasting wordt afgeschakeld zal de zekeringbewaking direct reageren

  • 3NX1 021 mespatroonmelder is te gebruiken op mespatronen met spanningsvoerende trekoren in bouwgrootte 000 t/m 4. Deze mespatroonmelder heeft intern een meldpatroon welke parallel is geschakeld met een mespatroon. Bij een overstroom of kortsluiting schakelt de mespatroon en meldpatroon gelijktijdig uit. De uitschakelpin van de meldpatroon schakelt een microschakelaar, zodat op afstand de status van de mespatroon wordt weergegeven. De meldpatroon moet uitgewisseld worden nadat deze is aangesproken


Voordelen

Uniforme oplossing voor alle bouwgrootten

Mespatroonmelders detecteren uiterst betrouwbaar wanneer een mespatroon is aangesproken. De aangesproken mespatroon is hierdoor snel te lokaliseren, wat ten goede komt aan de installatiebeschikbaarheid.

De mespatroonhouder is een kosteneffectieve oplossing voor de bewaking van Siemens mespatronen met bouwgrootten 000, 00, 1 en 2.