Related
Info
close

Bewakingsapparatuur neemt een veelvoud van functionaliteiten over om mens en machine te beschermen:

Storingsmeldmodules zorgen in het geval van een storing voor een snelle foutlokalisering van alle in een installatie geïnstalleerde bewakingsmodules en grenswaardemeldmodules aan een centrale locatie en verhogen daarmee de installatiebeschikbaarheid. NOOD-UIT-schakelingen zijn gangbare veiligheidsmaatregelen in laboratoria en industriële installaties. Schemerschakelaars worden ingezet voor het inschakelen van verlichting in etalages, buitenterreinen en voetpaden wanneer er niet genoeg daglicht is, om hiermee energiekosten te besparen. Daarnaast zijn er functies voor niveauregeling, temperatuurregeling, alsook het bewaken van asynchrone motoren op onderbelasting en leegloop.


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?