Beschermende en meettransformators M4

Beschrijving

Beschermende en meettransformators M4

De taak van een transformator  is het proportioneel, in fase omzetten van hoge stromen en spanningen naar lage stromen of spanningen voor meet- of beschermingsdoeleinden. Ze worden gebruikt voor het meten en vastleggen van de overgebrachte energie of voor het doorgeven van waardevolle signalen aan beschermingsapparaten, waarmee het beschermingsapparaat afhankelijk van de situatie bijvoorbeeld een schakelapparaat kan uitschakelen. Bovendien isoleren ze de aangesloten meet- of beschermingsapparatuur elektrisch van onder spanning staande delen van de schakelinstallaties.

Stroomtransformator

Stroomtransformator

Stroomtransformators kunnen worden beschouwd als kortsluittransformators met de volledige normale stroom in de primaire zijde. Apparaten die aan de secundaire zijde zijn verbonden, worden in serie aangesloten. Stroomtransformators kunnen diverse secundaire wikkelingen hebben met magnetisch gescheiden kernen met dezelfde of verschillende kenmerken. Ze kunnen bijvoorbeeld worden uitgerust met twee meetkernen met een verschillende nauwkeurigheidsklasse, of met meet- en beschermingskernen met verschillende nauwkeurigheid-maximumfactoren. Vanwege het risico van overspanningen moeten stroomtransformators met open secondaire terminals worden gebruikt, maar alleen in kortsluiting of met de belasting van de meetapparatuur.

Spanningstransformator

Spanningstransformator

Spanningstransformators bevatten slechts één magneetkern en beschikken normaal gesproken over één enkele secundaire wikkeling. Indien nodig worden er geaarde (eenfasige) spanningstransformators geleverd met een aanvullende restspanningwikkeling (aardsluitingwikkeling) naast de secundaire wikkeling (meetwikkeling). Anders dan stroomtransformators mogen spanningstransformators nooit worden kortgesloten aan de secundaire zijde. De aardzijde-terminal van de primaire wikkeling wordt effectief geaard in de aansluitkast en mag tijdens het gebruik niet worden verwijderd.