Siemens Energy Management

Vacuum Contactors

3TL vacuum contactors zijn 3-pole contactoren met elektromagnetisch bedrijfs mechanisme voor middenspanningschakelinstallaties. De vacuum contactoren zijn last-schakelaars met gelimiteerde kortsluit maak- en verbreek capaciteit voor applicaties met hoge schakel frequenties tot  3 miljoen schakel cyclussen.

Vacuum contactor 3TL6 – The Compact

Voor makkelijke integratie van de vacuum contactoren 3TL6  zijn ook beschiknaar als compact contactor-zekering combinatie.

  • 3TL61; 7.2 kV; 3 Miljoen mechanische schakel cyclussen

  • 3TL65; 12 kV; 1 Miljoen mechanische schakel cyclussen

Vacuum contactors 3TL8 – The Slim

  • 7.2 kV; 250T mechanische schakel cyclussen

Vacuum contactor 3TL7 - The Powerful

  • 24 kV; 1Mio mechanische schakel cyclussen


Vacuum Contactors 3TL6

3TL6 vacuum contactors are 3-pole contactors with electromagnetic operating mechanism for medium-voltage switchgear for applications with high switching rates of up to 3 million operating cycles.


Vacuum Contactors 3TL8

3TL8 vacuum contactors are 3-pole contactors with electromagnetic operating mechanism for medium-voltage switchgear.Vacuum Contactors 3TL7

3TL7 vacuum contactors are 3-pole contactors with electromagnetic operating mechanism for medium-voltage switchgear.


Switching Duties

Vacuum contactors are suitable for operational switching of alternating-current consumers in indoor switchgear