De veranderende rol van services

Bedankt voor het toepassen van Siemens industriële producten. Wij waarderen uw vertrouwen in onze technologie en zijn trots op de toegevoegde waarde die zij kan leveren in uw toepassing. Een toepassing waarop u volledig moet kunnen vertrouwen om de continuïteit van uw bedrijfsactiviteiten te borgen en waaraan steeds hogere eisen worden gesteld. Dit schept een verantwoordelijkheid waar wij u graag bij ondersteunen.
Waarbij kunnen wij u ondersteunen ?

Professioneel asset management is de sleutel tot maximale beschikbaarheid, efficiëntie, productiviteit en optimale flexibiliteit. Tegen verantwoorde investeringen bovendien. Waarbij u op elk moment zicht heeft op de totale kosten van uw productiemiddelen, over de gehele levenscyclus.

De kennisvraag
De vraag is hoe je optimaal asset management het meest efficiënt organiseert. Zelf focust u zich bij voorkeur op uw primaire bedrijfsproces. Te meer omdat installaties steeds complexer worden; zélf alle benodigde expertise in huis hebben en managen is kostbaar.

Aan de andere kant: niemand kent de specifieke uitdagingen van uw productieproces beter dan uw eigen mensen. Is er een manier om in- én externe kennis beide volledig tot hun recht te laten komen?

De scope van services
De rol van services is de afgelopen jaren al fundamenteel veranderd. Ze beperkt zich allang niet meer tot reparaties en de vervanging van onderdelen. Correctief onderhoud wordt steeds vaker aangevuld met preventieve maatregelen. Het simpelweg ‘draaiende houden’, is aangevuld met een heel spectrum van diensten. Van het engineeren van processen tot het continu optimaliseren. Of het accent daarbij nu ligt op productiviteit, betrouwbaarheid, energieverbruik of Total Cost of Ownership.


De veranderende rol van services

Anders samenwerken
Kortom: services schuiven steeds verder op, richting het (strategisch) managen van productiemiddelen. Dat vergt van service providers een andere opstelling. Een structurele dialoog opbouwen met u. Uw productieproces beter leren kennen. Adviseren, ontzorgen en verantwoordelijkheid nemen.

Siemens staat klaar om die veranderende rol op zich te nemen. Samen met onze partners in de markt kunnen we de totale verantwoordelijkheid voor uw processen op ons nemen, inclusief apparatuur van derden. Maar vooral ook door samen met u te werken aan een optimaal samenspel, onderling vertrouwen en duurzaam succes.